Examen
MB2-876

Dynamics CRM

 • Gepubliceerd:
  29 december 2011
 • Talen:
  Engels
 • Doelgroepen:
  Ontwikkelaars
 • Technologie:
  Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Tegoed voor certificering:
  MCTS

Extending Microsoft Dynamics CRM 2011

Dit examen is buiten gebruik gesteld

Raadpleeg voor momenteel beschikbare opties de Lijst met Microsoft-certificeringsexamens.

Gemeten vaardigheden

In dit examen wordt getoetst of u de onderstaande technische taken kunt uitvoeren. De percentages geven het relatieve belang aan van elk hoofdonderwerp voor het examen. Hoe hoger het percentage, hoe meer vragen u waarschijnlijk over dat onderwerp moet beantwoorden in het examen. Bekijk de videohandleidingen over diverse soorten vragen in Microsoft-examens.

De vragen gaan over de opgesomde onderwerpen, maar zijn niet tot deze onderwerpen beperkt.

Wilt u feedback geven over de relevantie van de vaardigheden die op het examen worden gemeten? Stuur uw opmerkingen naar Microsoft. Alle reacties worden bekeken en indien toepasselijk verwerkt. Hiermee wordt aan de geldigheid en betrouwbaarheid van het certificeringsproces echter niets afgedaan. Houd er rekening mee dat Microsoft niet onmiddellijk op uw feedback zal reageren. Alvast bedankt voor uw input om de kwaliteit van het Microsoft Certification-programma te verbeteren.

Als u klachten hebt over specifieke vragen in dit examen, kunt u een formulier voor het aanvechten van een examenonderdeel indienen.

Hebt u vragen over of commentaar op Microsoft-certificeringsexamens of over het certificeringsprogramma, inschrijving of promoties? Neem dan contact op met uw regionale servicecentrum.

De implementatie van Microsoft Dynamics CRM plannen (11%)
 • De lagen identificeren in de Microsoft Dynamics CRM 2011-architectuur
  • Toepassingslaag; platformlaag; databaselaag
 • Bepalen welke aspecten een rol spelen bij de implementatie
  • Een beschrijving geven van het implementatiemodel, bepalen welke ondersteuning Microsoft Outlook-clients nodig hebben, de mogelijkheden voor uitbreiding bepalen, de soorten rapportages bepalen, de webresources bepalen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Algemene platformbewerkingen uitvoeren (12%)
 • Beschrijven hoe u IDiscoveryService gebruikt
  • Waarvoor wordt de IDiscoveryService gebruikt?
 • Beschrijven hoe u IOrganizationService gebruikt
  • Waarvoor wordt de IOrganizationService gebruikt?
 • Beschrijven hoe u vroeggebonden beginklassen gebruikt
  • Waarvoor wordt een vroeggebonden beginklasse gebruikt?
 • Beschrijven hoe u laatgebonden beginklassen gebruikt
  • Waarvoor wordt een laatgebonden beginklasse gebruikt?
 • Gegevenstypen beschrijven
 • Beschrijven hoe u methoden gebruikt
  • Create, Retrieve, Update, Delete, RetrieveMultiple
 • Beschrijven hoe u omgaat met de SOAP-uitzondering

Informatiebronnen voor voorbereiding

Geavanceerde platformbewerkingen uitvoeren (12%)
 • Verschillende manieren bepalen om gegevens op te vragen
  • QueryExpression, QueryByAttribute, LINQ-query's, FetchXML, gefilterde weergaven
 • Query's opslaan
 • Aangeven hoe u de Execute()-methode toepast
 • Bepalen hoe u verzoeken en reacties gebruikt
 • Beschrijven hoe u omgaat met laatgebonden en vroeggebonden methoden
 • Beschrijven hoe u de Entity-klasse gebruikt
 • Beschrijven hoe u de IOrganizationService-webservice gebruikt

Informatiebronnen voor voorbereiding

Aangepaste workflowactiviteiten maken en Windows Workflow Foundation gebruiken (10%)
 • De procesarchitectuur beschrijven
 • De workflow beschrijven
  • Acties en omstandigheden, invoerargumenten, variabelen
 • Dialoog beschrijven
  • Regels, gebeurtenissen, pagina's, vragen en antwoorden, acties en voorwaarden
 • Een aangepaste activiteitsassembly voor workflows instellen
 • Aangepaste workflowactiviteiten maken
 • Fouten opsporen in aangepaste workflowactiviteiten
 • Workflows maken en wijzigen in Windows Workflow Foundation

Informatiebronnen voor voorbereiding

Plug-ins maken (11%)
 • Plug-ins beschrijven
  • Wat is een plug-in, wanneer gebruikt u een plug-in, trapsgewijze gebeurtenissen, beschikbare informatie in plug-ins, plug-ins en Microsoft Dynamics CRM 2011 voor Microsoft Office Outlook
 • Een gebeurtenisframework beschrijven
  • Belangrijkste functies, uitvoering van gebeurtenis in de pijplijn
 • Isolatie, trusts en statistieken van plug-ins beschrijven
  • Sandbox
 • Plug-ins ontwikkelen
  • Gegevenscontext, afhandeling van uitzonderingen, imitatie, registratie en implementatie
 • De entiteitsklasse en het gebruik ervan beschrijven
 • De integratie van Microsoft Azure met Microsoft Dynamics CRM 2011 beschrijven
  • Overzicht van het Azure-platform, integratie met Microsoft Dynamics CRM 2011, oprichting van een Listener voor een Azure-oplossing, gegevens verzenden via de AppFabric Service Bus, een plug-in met Azure-status maken

Informatiebronnen voor voorbereiding

Toepassingsgebeurtenissen implementeren (11%)
 • Het gebruik van JScript-webresources beschrijven en uitleggen hoe ze worden gebruikt voor clientgebeurtenissen
  • Overzicht van webresources, verwijzen naar webresources, de Jscript-webresource gebruiken
 • Formulier- en veldgebeurtenissen beschrijven
  • OnChange, OnLoad, OnSave, TabStateChange, OnReadyStateComplete
 • De uitzonderingscontext voor de gebeurtenis-handler voor formulieren beschrijven
 • Afhankelijkheden van gebeurtenissen instellen
 • De beste werkwijzen voor het schrijven van clientcode identificeren
 • Fouten opsporen in clientcode
 • Externe gegevens aanvragen
 • Parameters doorgeven
 • Toegang krijgen tot Microsoft Dynamics CRM 2011-webservices

Informatiebronnen voor voorbereiding

Toepassingsgebeurtenissen programmeren (11%)
 • Typen formulieren beschrijven
 • Globale variabelen en functies beschrijven
 • XrmPagecontext implementeren
 • XrmPagedataentity implementeren
 • XrmPageui implementeren
 • GetGlobalContext implementeren

Informatiebronnen voor voorbereiding

De integratie van toepassingen aanpassen (11%)
 • Manieren beschrijven waarop u de gebruikersinterface kunt aanpassen
 • De sitemap-XML aanpassen
 • De lint-XML aanpassen
 • De formulier-XML aanpassen
 • Beschrijven welke gevolgen aanpassingen hebben op Microsoft Outlook
 • IFrames implementeren in entiteitsformulieren
  • Aspecten met betrekking tot IFrame beschrijven, gegevens ophalen met behulp van parameters, dynamische IFrame
 • URL-adresseerbare formulieren en weergaven beschrijven
 • De integratie van toepassingen met Microsoft SharePoint Server beschrijven

Informatiebronnen voor voorbereiding

Webresources implementeren (11%)
 • Webresources voor webpagina's (HTML) implementeren
  • Maken, beperkingen, parameters doorgeven
 • Webresources voor gegevens (XML) implementeren
  • Maken, beperkingen, verwijzen
 • Webresources voor opmaakmodellen (CSS) implementeren
  • Maken, beperkingen, verwijzen
 • Webresources voor opmaakmodellen (XSL) implementeren
  • Maken, beperkingen, verwijzen
 • Webresources voor afbeeldingen (PNG, JPG, GIF, ICO) implementeren
  • Maken, beperkingen, verwijzen
 • Webresources voor Silverlight (XAP) implementeren
  • Webresources voor Silverlight maken, toegang krijgen tot contextgegevens, gegevens doorgeven aan een Silverlight-webresource, het REST-eindpunt gebruiken, testen en fouten opsporen

Informatiebronnen voor voorbereiding

Voorbereidingsopties

Training met instructeurs
Zoek Microsoft Learning Partners bij u in de buurt
Van de community

Lees het Teamblog van Microsoft Dynamics CRM

Volg @MSLearning

Voor wie is dit examen bedoeld?

Dit examen is bedoeld voor personen die Microsoft Dynamics CRM 2011 willen uitbreiden. Dit zijn voornamelijk ontwikkelaars, bedrijfsanalisten, implementatieadviseurs, technische medewerkers en ondersteuningsexperts. Kandidaten dienen te beschikken over algemene praktische kennis van Microsoft Dynamics CRM 2011, waaronder eenvoudige formulieraanpassingen, webservices en workflows, samen met aan .NET gekoppelde toepassingen in Microsoft Visual Studio, AJAX DHTML, HTML, JScript, Microsoft SharePoint, Microsoft Silverlight, Transact - SQL Azure Platform, Windows Workflow Foundation en XML.

Meer informatie over examens

Voorbereiden op een examen

Wij adviseren u om deze examenvoorbereidingsgids helemaal door te nemen en vertrouwd te raken met de informatiebronnen op deze website voordat u een examen plant. Zie de overzichtspagina met Microsoft-certificeringsexamens voor informatie over registratie, video's van typische examenvragen en andere voorbereidingsmiddelen. Voor informatie over het examenbeleid en de beoordeling raadpleegt u Examenbeleid en veelgestelde vragen over Microsoft-certificering.

Opmerking

Deze voorbereidingsgids kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van Microsoft worden gewijzigd. Microsoft-examens kunnen adaptieve examentechnologie en simulatie-items bevatten. Microsoft geeft niet aan in welke indeling de examens worden gepresenteerd. Gebruik deze voorbereidingsgids om u voor te bereiden op het examen, ongeacht de indeling. Om u voor te bereiden op dit examen, raadt Microsoft u aan praktijkervaring met het product op te doen en de vermelde trainingsmogelijkheden te benutten. Deze trainingsmogelijkheden omvatten niet noodzakelijkerwijs alle onderwerpen die in de sectie Gemeten vaardigheden worden vermeld.