De winstmarge berekenen

Hoe weet je of je bedrijf winstgevend is? Een van de indicatoren is je winstmarge. Deze maatstaf voor de winstgevendheid gaat uit van je bruto-, bedrijfs- of nettowinst als percentage van je omzet. Maar hoe bereken je deze cijfers?

Lees verder en ontdek hoe je jouw winstmarge berekent.

Wat is een winstmarge?

De winstmarge drukt uit hoeveel van elke euro aan omzet een bedrijf als winst boekt. Hierbij worden de kosten van dienstverlening aan klanten verrekend om de werkelijke winst te krijgen.

Een formule voor de berekening van de winstmarge

Er zijn drie typen winstmarges: bruto-, bedrijfs- en nettowinstmarge. Je berekent ze alle drie door de winst (omzet min kosten) te delen door de omzet. Vermenigvuldig de uitkomst met 100 en je hebt de winstmarge uitgedrukt als percentage. Voor elk type bereken je de winstmarge op basis van een andere winstmaatstaf.

Brutowinstmarge

De brutowinstmarge geeft de winst ten opzichte van de productiekosten aan. Je berekent de winstmarge dan ook op basis van de brutowinst. De brutowinst bestaat uit je totale omzet min de kosten van verkochte goederen. Dit zijn de productiekosten van handelswaar die uiteenlopen van materiaal tot arbeid.

Stel dat je goederen € 8000 kosten en je ze verkoopt voor € 10.000. Je brutowinst is dan € 2000. Deel dit getal door de totale omzet om je brutowinstmarge te berekenen: 0.2. Vermenigvuldig dit getal met 100 om je brutowinstpercentage te krijgen: 20 procent.

Inkomsten uit de verkoop van goederen – Kosten van goederen = Brutowinstmarge.

Bedrijfswinstmarge

Te hoge bedrijfskosten kunnen je bedrijfswinstmarge beïnvloeden. Je bedrijfswinst bestaat daarom uit je totale omzet min je bedrijfsuitgaven.

Je bedrijfsuitgaven bestaan uit:

  • Kosten van verkochte goederen
  • Bedrijfskosten
  • Afschrijving
  • Waardevermindering
  • Administratiekosten
  • Overige dagelijkse kosten voor bedrijfsvoering

Laten we de bedrijfskosten in overweging nemen bij het vorige scenario om de bedrijfswinstmarge te berekenen. Stel dat je naast de kosten van goederen nog eens € 500 bedrijfskosten hebt uitgegeven.

Trek dus € 8500 af van je totale omzet. Je bedrijfswinst is dan € 1500. Deel dit getal door de totale omzet om je bedrijfswinstmarge te berekenen: 0.15. Vermenigvuldig dit getal met 100 om je bedrijfspercentage te krijgen: 15 procent.

Nettowinstmarge

Hoeveel winst maakt je bedrijf op de omzet? Dit kun je zien aan de nettowinstmarge. Die geeft de totale winstgevendheid aan op basis van de nettowinst.

Bij de nettowinst worden meer aftrekposten op de omzet ingehouden dan bij de bruto- of bedrijfswinst. Het gaat hier om de totale omzet min de kosten van verkochte goederen, bedrijfskosten, rente, belastingen, preferente aandelen en schuldaflossing.

Stel dat je totale omzet € 10.000 is en je € 8000 hebt uitgegeven aan productiekosten voor goederen, € 500 aan bedrijfskosten en nog eens € 500 aan rentebetalingen. Je nettowinst in dit scenario is dan € 1000. Deel dit getal door de totale omzet om je nettowinstmarge te berekenen: 0.1. Vermenigvuldig dit getal met 100 om je nettowinstpercentage te krijgen: 10 procent.

Zoals je ziet, is de verhouding tussen je winst en omzet afhankelijk van het type winst dat je kiest voor de berekening van de winstmarge. Geen enkele winstmarge kan een totaalbeeld geven van de financiële gezondheid van je bedrijf. Maar weten hoe je de winstmarge berekent, kan wel aantonen op welke punten je de bedrijfsstrategie moet aanpassen.

Over de auteur

“Manasa Reddigari heeft in haar meer dan tien jaar lange carrière als schrijver en redacteur onderwerpen behandeld, variërend van computersoftware tot huisrenovatie. Tijdens haar werk als schrijver heeft ze gewerkt voor MileIQ, Trulia en andere toonaangevende digitale sites. Maak contact met haar op copyhabit.com om erachter te komen waar ze de laatste tijd over schrijft.”

Aan de slag met Microsoft 365

Het is het Office-pakket dat je kent, plus de hulpmiddelen waarmee je beter kunt samenwerken. Zo kun je overal en altijd meer voor elkaar krijgen.

Nu kopen
Verwante inhoud
Manage my business

Een begroting voor een klein bedrijf maken

Meer informatie
Manage my business

5 dure fouten die je wilt vermijden bij het schalen van je bedrijf

Meer informatie
Manage my business

Waarom boekhouding en financiën belangrijk zijn voor kleine bedrijven

Meer informatie
Manage my business

Hoe je optimaal kunt profiteren van je angel investors

Meer informatie

Het Groeicentrum is geen professioneel belasting- of financieel advies. Neem contact op met je eigen belasting- of financieel adviseur om je eigen situatie door te nemen.