Overzicht
Guided Tour

Guided Tour

Welkom bij de handleiding 'De kunst van teamwerk'

Ontdek in deze handleiding hoe je de dynamiek kunt verbeteren om teams succesvol te maken.

Sommige functies verschillen per markt

Voor ingewikkelde uitdagingen is productief teamwerk nodig

Teamwerk is essentieel om de uitdagingen op te lossen waar de wereld tegenwoordig mee te maken heeft, maar teamwerk kan een uitdaging op zich zijn. Verschillende perspectieven zijn onmisbaar voor een team om vooruitgang te kunnen boeken, maar verschillen kunnen gemakkelijk tot misverstanden leiden wanneer een team een ongezonde dynamiek heeft.

Het belang van een gezonde teamdynamiek

Om veerkrachtig en succesvol te kunnen worden, moeten teams een gezonde dynamiek ontwikkelen en stimuleren. De eerste stap is te begrijpen wat deze dynamiek is, en vervolgens te leren hoe deze in je team kan worden gestimuleerd.

Een gezonde teamdynamiek stimuleren

Wanneer de dynamiek wordt gestimuleerd, is een team beter in staat om ingewikkelde, onvoorziene uitdagingen op te lossen. Dit leidt tot positieve resultaten, waaronder een bloeiende bedrijfscultuur, betere besluitvorming en tevreden teamleden.

Handleiding 'De kunst van teamwerk'

De handleiding 'De kunst van teamwerk' is gemaakt om je team te helpen de interpersoonlijke dynamiek te verbeteren die tot betere resultaten leidt. Het is gebaseerd op verhalen van een uiteenlopende groep echte teamleden, van chief executives en bekroonde journalisten tot Olympische atleten en vishandelaars.

Overzicht

Het framework voor 'De kunst van teamwerk' bevat de kernelementen die de teamdynamiek beïnvloeden. Dit helpt teams hun diversiteit te benutten, vertrouwen op te bouwen en innovatie te bevorderen. Het framework voegt ook waarde aan de grotere organisatiecultuur toe zonder huidige teamprocessen te verstoren.

Teamdoel

Gezond teamwerk begint met een duidelijk teamdoel, oftewel de gedeelde betekenis die teams gefocust, op één lijn, hoogpresterend en tevreden houdt.

Gezamenlijke identiteit

Gezamenlijke identiteit is een gedeeld gevoel erbij te horen dat voor samenhang zorgt en teamleden helpt als eenheid te werken.

Bewustzijn en inclusie

Bewustzijn en inclusie zijn begrip van jezelf en van anderen, waardoor teams door een interpersoonlijke dynamiek kunnen navigeren en inclusie kunnen stimuleren.

Vertrouwen en kwetsbaarheid

Vertrouwen en kwetsbaarheid zijn de onderdelen van emotionele veiligheid waardoor teams interpersoonlijke risico's kunnen nemen.

Constructieve spanning

Constructieve spanning is de productieve kracht die ontstaat wanneer een team zijn verschillen benut.

Overzicht

Elk kernelement biedt suggesties voor degenen die meteen aan de slag willen en een gespreksleidersgids voor degenen die met hun team aan de slag willen. De activiteiten zijn ontworpen om de interpersoonlijke dynamiek te verbeteren die essentieel is voor een team om samen te kunnen opbloeien.

Tijd en moeite

Sommige activiteiten duren slechts vijf minuten terwijl andere wel anderhalf uur duren. Wanneer je aan de slag gaat, zie je hoeveel tijd en moeite er voor elke activiteit nodig is, zodat je kunt bepalen waar je moet beginnen en wat je nodig hebt.

Suggesties

Klaar om meteen aan de slag te gaan? Suggesties zijn activiteiten die je zelf of met je team kunt uitproberen. Ze helpen je je eigen begrip van de kunst van teamwerk te ontwikkelen en geven snel inzicht in de denkrichtingen en perspectieven van geweldig teamwerk.

Gids voor gespreksleiders

Klaar om met je team aan de slag te gaan? De gids voor gespreksleiders ondersteunt je bij het voeren van teamgesprekken die nieuwe gedragingen en patronen in het team helpen activeren. De gids bevat grotendeels dezelfde activiteiten als 'Suggesties', maar nodigt je uit om ze een stap verder te nemen met je hele team.

Klaar, team? Laten we beginnen!

Nu je het belang van productief teamwerk begrijpt, kun je beginnen aan de kernelementen te werken. Deze online handleiding is zodanig ontworpen dat je ons aanbevolen pad vanaf het begin kunt volgen of naar een onderwerp kunt gaan dat je interessant vindt om daar te beginnen.

Welkom bij 'Teamdoel'

In deze sectie leer je over de belangrijke rol die een teamdoel in de meest succesvolle teams speelt. De activiteiten zullen je team helpen een gedeeld teamdoel te identificeren, onder woorden te brengen en na te streven.

Een teamdoel definiëren

Een duidelijk teamdoel vormt de basis van productieve teams en is de beste plek voor een team om eerste inspanningen te focussen.

Een ambitie, geen getal

Minder: "Dit is de impact die we op onze KPI's en winst kunnen hebben."

Meer: "Dit is de impact die we in de wereld willen hebben."

Een gezamenlijke oefening, geen bedrijfsopdracht

Meer: "Wie zijn we? Waarom doet dat ertoe? Laten we gezamenlijk en vaker nadenken over de impact die we als team willen hebben."

Minder: Leidinggevende: "Hier is ons nieuwe doel."

Gedeelde doelen

Gedeelde doelen zijn de discrete, haalbare mijlpalen die een team nastreeft en die tot het teamdoel leiden. Een van de gedeelde doelen van een team kan bijvoorbeeld het sluiten van deals met 500 nieuwe detailhandelaars zijn om groeidoelen te bereiken.

Het teamdoel biedt uitlijning en duidelijkheid

Wanneer het doel van een team duidelijk is, door iedereen overeengekomen is en graag wil worden nagestreefd, heeft elk teamlid een gevoel van vrijheid en macht om zelf beslissingen te nemen en actie te ondernemen, wetende dat het team als geheel op één lijn zit. Dit helpt een team gefocust, hoogpresterend en tevreden te blijven.

Het teamdoel bevordert gezamenlijke inspanningen

Jen Flanz is de uitvoerend producent van The Daily Show met Trevor Noah. Ze managet een uiteenlopend, getalenteerd team van schrijvers dat als teamdoel heeft om elke avond de best mogelijke show te creëren, zelfs als ze daar hun individuele bijdragen voor moeten opofferen.

Teamdoel op de Pike Place Fish Market

Taho is een vishandelaar op de Pike Place Fish Market in Seattle, Washington. Deze markt is niet alleen beroemd vanwege de verse vis en zeevruchten, maar ook vanwege de gezellige medewerkers.  Hoewel de taak van het team van Taho officieel het verkopen van vis is, is hun grootste drijfveer iets heel anders: "Wanneer je bijdraagt aan iets groters dan jezelf, zoals mensen blij maken, dan is dat motiverend omdat je het voor een groter doel doet", vertelt Taho.

 

Verken hier het volledige 'De kunst van teamwerk'-verhaal

 

Wat er gebeurt als er geen teamdoel is

Als er geen duidelijk teamdoel is, kan een team lastig onder woorden brengen wat ze gezamenlijk nastreven, wat invloed heeft op hun vermogen om lange- en kortetermijndoelen te bereiken. Teamleden zullen dan niet meer op één lijn zitten, niet gefocust zijn en uiteenvallen.

Het teamdoel verkennen

Met de volgende suggesties kun je je inbeelden wat je teamdoel zou kunnen zijn en je team inspireren samen een teamdoel op te stellen. Dit neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Vervolgens kun je deze concepten bij je team introduceren om uitlijning te bevorderen.

 

Download de suggesties

Activeer het teamdoel met je team

De volgende activiteiten zijn bedoeld om je team te helpen een gedeeld teamdoel te identificeren, onder woorden te brengen en na te streven.

 

Download de gids voor gespreksleiders

Zie hoe een teamdoel je team empowert

Na voltooiing van deze activiteiten zou je team op je gedeelde doelen gefocust, hoogpresterend en tevreden moeten zijn. Blijf deze activiteiten uitvoeren om positieve gedragingen te versterken en deze onderdeel van de normale routine van je team te maken.

Een teamdoel in actie in Microsoft Teams

Hoogpresterende teams hebben een duidelijk doel. Microsoft Teams is ontworpen om hen te helpen op één lijn te blijven.

Welkom bij 'Gezamenlijke identiteit'

In deze sectie leer je over de belangrijke rol die een gezamenlijke identiteit in de meest succesvolle teams speelt. De activiteiten helpen je team gedeelde waarden overeen te komen, afspraken te maken die voortdurend worden gecontroleerd, een band te scheppen via gedeelde ervaringen, en rituelen uit te voeren die voor iedereen uniek zijn.

Een gezamenlijke identiteit definiëren

Gezamenlijke identiteit is een gedeeld gevoel erbij te horen dat voor samenhang zorgt en een team helpt als eenheid te werken. Het kan er ook voor zorgen dat het team beter bijdraagt aan constructieve spanning.

Waarden en afspraken

Een gezamenlijke identiteit draait om het creëren van ervaringen die de gedeelde waarden en afspraken van het team weerspiegelen.

Uitlijnen, niet aanpassen

Meer: Een gedeelde verzameling waarden die het team wil hooghouden.
Minder: Bepaald gedrag eisen.

Rituelen, niet vergaderingen

Meer: "Laten we na onze wekelijkse vergadering een rondje doen en over één inspirerend ding van dit weekend praten."
Minder: "Laten we na onze wekelijkse vergadering net als het marketingteam bijeenkomen om specifieke updates te bespreken."

Belangrijkste onderdelen

Een team vormt een gezamenlijke identiteit door gedeelde waarden overeen te komen, afspraken te maken die voortdurend worden gecontroleerd, een band te scheppen via gedeelde ervaringen, en rituelen uit te voeren die voor iedereen uniek zijn. Een team met een sterk gevoel van gezamenlijke identiteit heeft een gedeeld gevoel erbij te horen, dat voor samenhang zorgt en hen helpt als eenheid te werken.

Gedeelde waarden

Gedeelde waarden zijn de overtuigingen en gedragingen die een team als noodzakelijk definieert voor zijn succes. De gedeelde waarden van een team kunnen bijvoorbeeld 'ambiguïteit omarmen' of 'anderen succesvol maken' zijn. Wanneer een team gedeelde waarden onder woorden brengt, worden ze tot leven gebracht via dagelijkse gedragingen.

Afspraken

Afspraken zijn de concrete, overeengekomen manifestaties van de waarden van een team. Afspraken binnen je team zijn bijvoorbeeld de dagelijkse begin- en eindtijd of de overeengekomen methoden om feedback te geven.

Rituelen

Rituelen zijn de herhaalde gedragingen en activiteiten die zowel formele als informele afspraken versterken. Een ritueel kan zo eenvoudig zijn als 's maandags als team uit eten gaan, een teamkreet hebben of elke ochtend samen een creatieve oefening doen.

Zorgt voor samenhang zodat een team als eenheid kan werken

Een team met een sterk gevoel van gezamenlijke identiteit heeft een gedeeld gevoel erbij te horen, dat voor samenhang zorgt en hen helpt als eenheid te werken.

Een op waarden gebaseerde roadmap

Caryl Stern is de President en CEO van UNICEF USA. Haar team kwam een verzameling waarden overeen die als roadmap dient en het team verantwoordelijk houdt jegens elkaar en het belangrijke werk dat ze doen.

Afspraken voor leven op Mars

Voordat Kellie Gerardi's team van astronauten werd gedropt in een afgelegen deel van de woestijn van Utah dat veel op het oppervlak van Mars lijkt, voerden zij en haar teamleden urenlang videogesprekken om belangrijke afspraken te maken waaraan ze zich zouden houden gedurende hun ruimtesimulatie. Dit was slechts één manier waarop het team een sterk gevoel van gezamenlijke identiteit creëerde, wat essentieel was om hun missie te voltooien.

 

Verken hier het volledige 'De kunst van teamwerk'-verhaal

Wat er gebeurt als er geen gezamenlijke identiteit is

Als er geen gezamenlijke identiteit is, heeft een team geen gevoel van teambewustzijn dat zijn leden helpt een band met elkaar te scheppen. Dit kan tot afstand tussen teamleden leiden, wat hen kan demotiveren om volledig deel te nemen.

De gezamenlijke identiteit verkennen

Verken de sterke punten en unieke perspectieven die je aan het team bijdraagt. Dit kan je team inspireren om samen jullie gezamenlijke identiteit te creëren. Bereid je voor op een paar momenten van zelfreflectie!

 

Download de suggesties

Activeer de gezamenlijke identiteit met je team

De volgende activiteiten zijn bedoeld om je team te helpen gedeelde waarden overeen te komen, afspraken te maken die voortdurend worden gecontroleerd, een band te scheppen via gedeelde ervaringen, en rituelen uit te voeren die voor iedereen uniek zijn.

 

Download de gids voor gespreksleiders

Zie hoe een gezamenlijke identiteit je team empowert

Na voltooiing van deze activiteiten zou je team rollen en verantwoordelijkheden duidelijk moeten begrijpen, een band met elkaar moeten hebben geschapen en dezelfde verzameling waarden moeten naleven. Blijf deze activiteiten uitvoeren om positieve gedragingen te versterken en deze onderdeel van de normale routine van je team te maken.

Welkom bij 'Bewustzijn en inclusie'

In deze sectie leer je over de belangrijke rol die bewustzijn en inclusie in de meest succesvolle teams spelen. Deze activiteiten helpen je team een sterker bewustzijnsgevoel te hebben om een inclusieve cultuur te stimuleren waarin teamleden gemakkelijker door de interpersoonlijke dynamiek kunnen navigeren.

Bewustzijn en inclusie definiëren

Bewustzijn en inclusie bieden begrip van jezelf en van anderen, waardoor teams door een interpersoonlijke dynamiek kunnen navigeren. Gedefinieerd bewustzijn en inclusie kan er ook voor zorgen dat het team beter bijdraagt aan constructieve spanning.

Verschillen respecteren, niet oplossen

Meer: Je bewust zijn van verschillende behoeften en voorkeuren.

Minder: Een bepaalde manier van werken eisen.

Je eigen behoeften begrijpen

Meer: "Dit zijn de omstandigheden waaronder ik kan bijdragen aan het team."
Minder: "Zo moet je met me werken." 

Belangrijkste onderdelen

Er zijn drie niveaus van bewustzijn. Wanneer het team een sterk bewustzijnsgevoel heeft, stimuleert dat een inclusieve cultuur waarin teamleden gemakkelijker door de interpersoonlijke dynamiek kunnen navigeren.

Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn is het vermogen om zowel je emoties te herkennen als te begrijpen waarom je die emoties voelt. Hoe meer bewust we ons zijn van de bron van onze gevoelens, hoe meer we op een productieve manier kunnen reageren en kunnen vragen om wat we nodig hebben.

Co-bewustzijn

Co-bewustzijn is het vermogen om de emoties van anderen te begrijpen en te herkennen wat voor impact je acties hebben op anderen; het is de eerste stap in het hebben van empathie. Als je bijvoorbeeld weet dat een teamlid zich niet kan concentreren wanneer er harde muziek opstaat, pas je co-bewustzijn toe door je koptelefoon op te zetten.

Situatiebewustzijn

Situatiebewustzijn is het rekening houden met niet alleen jezelf en je teamleden, maar ook met de situatie waarin je je bevindt. Als je bijvoorbeeld een teamlid moet aanspreken op prestatieproblemen, kun je dat het beste privé doen om de rest van het team niet te storen.

Help teams door de interpersoonlijke dynamiek te navigeren

Wanneer een team een sterk bewustzijnsgevoel heeft, stimuleren ze een inclusieve cultuur waarin teamleden gemakkelijker door de interpersoonlijke dynamiek kunnen navigeren.

De beste teams zijn aanpasbaar en betrokken

Shane Snow is de auteur van 'Dream Teams'. De beste teams waarvan hij ooit deel heeft uitgemaakt, zijn de teams met een sterk bewustzijnsgevoel, waarin de inclusieve cultuur teamleden uitnodigt zich volledig te geven in hun werk en zich aan te passen.

In de wildernis over gevoelens praten

Toen Alex Grishaver het wegens oververmoeidheid lastig vond een reddingsbrigade te leiden, dacht hij terug aan wat hij tijdens een training in emotioneel bewustzijn had geleerd en vroeg hij een collega het van hem over te nemen in plaats van zelf door te ploeteren. Omdat hij kon identificeren hoe hij zich voelde en dat vervolgens aan zijn team kon communiceren, bleven ze allemaal veilig.

 

Verken hier het volledige 'De kunst van teamwerk'-verhaal

Wat er gebeurt als bewustzijn en inclusie er niet zijn

Wanneer een team geen gevoel van bewustzijn en inclusie heeft, kunnen de teamleden stil zijn, geen empathie tonen en het lastig vinden door interpersoonlijke wrijvingen te navigeren.

Bewustzijn en inclusie verkennen

Bedenk welke omstandigheden jou succesvol maken op het werk. Als je dit aan je teamleden communiceert, kan dit hen inspireren de individuele behoeften en voorkeuren van elk teamlid te verkennen en te bedenken hoe ze elkaar het beste kunnen ondersteunen.

 

Download de suggesties

Activeer bewustzijn en inclusie met je team

De volgende activiteiten zijn bedoeld om je team te helpen elkaars behoeften te begrijpen en waarderen, en jullie aan te moedigen proactief naar gelegenheden te zoeken om elkaar te betrekken en nieuwe perspectieven te verwelkomen.

 

Download de gids voor gespreksleiders

Zie hoe bewustzijn en inclusie je team empoweren

Na voltooiing van deze activiteiten zou je team een sterker gevoel van bewustzijn en waardering voor de individuele behoeften, voorkeuren en werkstijlen moeten hebben, waardoor elk individu succesvol kan zijn. Blijf deze activiteiten uitvoeren om positieve gedragingen te versterken en deze onderdeel van de normale routine van je team te maken.

Bewustzijn en inclusie in actie in Microsoft Teams

Mensen in teams met een gezonde dynamiek zijn zich bewust van zichzelf en van anderen. Microsoft Teams zorgt ervoor dat iedereen gehoord wordt.

Welkom bij 'Vertrouwen en kwetsbaarheid'

In deze sectie leer je over de belangrijke rol die vertrouwen en kwetsbaarheid in de meest succesvolle teams spelen. De activiteiten helpen je team een sterk gevoel van psychologische veiligheid te ontwikkelen. Teamleden die zich veilig voelen, zijn beter in staat om interpersoonlijke risico's te nemen. Zo kunnen ze zichzelf volledig geven in hun werk, waardoor innovatieve ideeën kunnen opbloeien.

Vertrouwen en kwetsbaarheid definiëren

Vertrouwen en kwetsbaarheid zijn de onderdelen van emotionele veiligheid waardoor teams interpersoonlijke risico's kunnen nemen. Ze kunnen er ook voor zorgen dat ze beter bijdragen aan constructieve spanning.

Vertrouwen moet je mettertijd winnen

Meer: Je teamleden ontmoeten waar ze zich bevinden om een relatie op te bouwen.
Minder: Meteen de eerste dag in het diepe duiken.

Kwetsbaarheid draait om openheid, niet het gevoel van blootstelling

Meer: Delen wat je wilt delen.
Minder: Ieder detail van je leven delen.

Belangrijkste onderdelen

De effectieve cyclus van vertrouwen en kwetsbaarheid zorgt voor psychologische veiligheid in een team. Teamleden die zich veilig voelen, zijn beter in staat om interpersoonlijke risico's te nemen. Zo kunnen ze zichzelf volledig geven in hun werk, waardoor innovatieve ideeën kunnen opbloeien.

Vertrouwen

Vertrouwen is weten dat je kwetsbaar kunt zijn tegenover iemand en dat diegene daar niet over oordeelt. Wanneer een team bijvoorbeeld onwrikbare steun verleent aan een teamlid dat met een persoonlijk trauma worstelt, heeft dat teamlid veel meer vertrouwen in het team.

Kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid is het aangaan van situaties waarin risico en emotionele blootstelling een rol spelen. Een teamlid kan zich bijvoorbeeld kwetsbaar opstellen door zijn team toe te vertrouwen dat hij met een persoonlijk trauma worstelt.

Psychologische veiligheid

Psychologische veiligheid is de dappere gemoedstoestand waarbij een individu zich comfortabel voelt in het delen van zijn meningen en ideeën zonder bang te zijn voor beschuldiging, oordeel of vijandigheid. Psychologische veiligheid wordt gecreëerd door de effectieve cyclus van vertrouwen en kwetsbaarheid.

Bouw vertrouwen op zodat teamleden zich veilig voelen om risico's te nemen

Wanneer teams vertrouwen opbouwen en elkaar de mogelijkheid geven zich kwetsbaar op te stellen, voelt iedereen zich veiliger en meer op zijn gemak om risico's te nemen om het team te dienen.

Geef teamleden de mogelijkheid zichzelf te uiten

Fernando Garcia is de Co-Creative Director van Oscar de la Renta. Zijn team levert optimaal werk wanneer de ontwerpers zich veilig voelen in het bijdragen van hun wildste, meest excentrieke ideeën. Dit gebeurt alleen wanneer ze een sterk gevoel van psychologische veiligheid hebben, dat wordt ontwikkeld door een voortdurende cyclus van kwetsbaarheid en vertrouwen te oefenen.

Een veilige ruimte om fouten te maken

Bij INOVA, het centrum voor medische simulaties, worden dokters in opleiding getraind in het omgaan met leven-of-dood crisissituaties. Maybelle Kou, de programmadirecteur, vindt het belangrijk voor dokters om te leren in een omgeving waarin ze fouten kunnen maken zonder bang te zijn voor repercussies, omdat leren zonder angst volgens haar de beste manier van leren is. Ze zorgt er ook voor dat ervaren dokters met de dokters in opleiding praten over kwetsbare momenten waarop ze fouten maakten. 

 

Verken hier het volledige 'De kunst van teamwerk'-verhaal

Wat er gebeurt als vertrouwen en kwetsbaarheid er niet zijn

Een team dat geen consistente cyclus van vertrouwen en kwetsbaarheid heeft, kan het potentieel van zijn teamleden niet volledig benutten. Wanneer teamleden zich niet veilig voelen om hun meningen te delen omdat ze bang zijn voor oordeel of vijandigheid, nemen ze niet volledig deel, wat de kwaliteit van het gezamenlijke werk van het team negatief beïnvloedt.

Vertrouwen en kwetsbaarheid verkennen

Bedenk welke omstandigheden jou helpen vertrouwen op te bouwen en je kwetsbaarder op te stellen op het werk. Als je dit vervolgens met je team deelt, kan dit helpen emotionele veiligheid te ontwikkelen, waardoor je team interpersoonlijke risico's kan nemen.

 

Download suggesties

Activeer vertrouwen en kwetsbaarheid met je team

De volgende activiteiten zijn bedoeld om je team te helpen emotionele veiligheid te ontwikkelen door vertrouwen op te bouwen en momenten van kwetsbaarheid mogelijk te maken.

 

Download de gids voor gespreksleiders

Zie hoe vertrouwen en kwetsbaarheid je team empoweren

Na voltooiing van deze activiteiten zou je team een sterk gevoel van psychologische veiligheid moeten hebben ontwikkeld, waardoor teamleden grotere interpersoonlijke risico's kunnen nemen en zich volledig kunnen geven in hun werk. Blijf deze activiteiten uitvoeren om positieve gedragingen te versterken en deze onderdeel van de normale routine van je team te maken.

Welkom bij 'Constructieve spanning'

In deze sectie leer je over de belangrijke rol die constructieve spanning in de meest succesvolle teams speelt. De activiteiten helpen je team de gezonde teamdynamiek te benutten die in de vorige secties is ontwikkeld, om spanning in een constructieve kracht om te zetten.

Constructieve spanning definiëren

Constructieve spanning is de productieve kracht die ontstaat wanneer een team zijn verschillen benut. Dit gebeurt wanneer de andere belangrijke soorten teamdynamiek – teamdoel, gezamenlijke identiteit, bewustzijn en inclusie, en vertrouwen en kwetsbaarheid – gestimuleerd worden en in evenwicht zijn.

Spanning als productieve kracht

Spanning is... nou ja, een spannend onderwerp. Het kan echter ook een productieve manier zijn om de gedachten van je team te stimuleren en hun standpunten uit te breiden. De meest effectieve teams weten hoe ze spanning kunnen benutten om zichzelf samen als team te ontwikkelen.

Anders denken, niet andere meningen

Meer: Met respect van mening verschillen met je teamleden over een onderwerp.
Minder: Genadeloos je eigen perspectief naar voren brengen.

Bezweren, niet verstoren

Meer: Een moment van spanning herkennen en hulpmiddelen gebruiken om het op te lossen.
Minder: Met boosheid of agressie reageren op een moment van spanning.

Belangrijkste onderdelen

Verschillende perspectieven zorgen voor spanning. Deze spanning wordt een destructieve kracht in teams met een ongezonde dynamiek. Wanneer spanning echter wordt benut door een gezonde teamdynamiek te stimuleren, wordt het een constructieve kracht die tot innovatieve ideeën leidt.

Verschillende perspectieven

Verschillende perspectieven, indien goed benut, zijn essentieel voor innovatie. Deze perspectieven kunnen voortkomen uit verschillen in denkwijze, achtergrond, etniciteit, temperament, rol, geslacht, seksuele geaardheid en meer.

Gezonde omstandigheden

Constructieve spanning is de productieve kracht die ontstaat wanneer diversiteit wordt omarmd in gezonde omstandigheden. Het tegenovergestelde is destructieve spanning: de negatieve kracht die ontstaat wanneer diversiteit botst in ongezonde omstandigheden.

Zorgt voor innovatie en vooruitgang

Constructieve spanning is een productieve kracht. Wanneer teamleden zich veilig voelen om zonder angst hun verschillende perspectieven en vaardigheden bij te dragen, kan het team innoveren en vooruitgang boeken op manieren die niet mogelijk zouden zijn met één beperkte denkrichting.

Spanning benutten, samenhang inspireren

Toen het sektarisch uiteenlopende verslaggeversteam van oorlogsjournalist Farnaz Fassihi, veteraan in het vak, hun emoties over de oorlog in Irak niet bij de kantoordeur kon achterlaten, moest ze een manier vinden om de spanning te benutten en samenhang te inspireren om het team gefocust te houden op het voltooien van hun gedeelde missie.

Onderwijzen door diversiteit te omarmen

In vele secties van de Harvard Business School wordt ervoor gezorgd dat er zoveel mogelijk diversiteit is in klassen. Docenten vinden dat studenten met verschillende perspectieven die elkaar uitdagen, een van de beste manieren is om een onderwerp beter te begrijpen en nieuwe denkwijzen aan te moedigen.

 

Verken hier het volledige 'De kunst van teamwerk'-verhaal

Wat er gebeurt als er geen constructieve spanning is

Wanneer een team een ongezonde dynamiek heeft, wordt spanning een destructieve kracht met het potentieel om het team uit elkaar te rukken.

Constructieve spanning verkennen

Bedenk welke verschillende soorten spanning er in je team bestaan en waarom die bestaan.

 

Download suggesties

Activeer constructieve spanning met je team

De volgende activiteiten zijn bedoeld om je team te helpen herkennen wat voor momenten van spanning er bestaan, waar ze vandaan komen en hoe ze in een constructieve kracht kunnen worden omgezet.

 

Download de gids voor gespreksleiders

Zie hoe constructieve spanning je team empowert

Na voltooiing van deze activiteiten zou je team de kracht van constructieve spanning moeten kunnen benutten om jullie werk op een gezonde, productieve manier vooruit te helpen. Blijf deze activiteiten uitvoeren om positieve gedragingen te versterken en deze onderdeel van de normale routine van je team te maken.

Constructieve spanning in actie in Microsoft Teams

Wanneer er spanningen ontstaan ​​in teams met een gezonde dynamiek, leidt dit tot groter denken en innovatie. Microsoft Teams helpt dit te ondersteunen.

 Aanvullende informatiebronnen om te blijven leren

In deze sectie vind je informatiebronnen om je te helpen de toolkit met je team te delen en meer over Microsoft Teams te ontdekken.

 Verkrijg de volledige toolkit via één plek

Wil je alle suggesties of gespreksleidersgidsen doornemen? Verkrijg ze allemaal hier via één gemakkelijke download. Neem even de tijd om zelf of met je team aan de slag te gaan.

 

Download de toolkit

 

Snelcursus Teams

Je hebt geleerd wat de principes van een gezonde teamdynamiek zijn en hoe Microsoft Teams kan helpen. Volg deze snelcursus voor meer informatie over hoe Teams mensen kan helpen beter samen te werken.

 

Volg de snelcursus Microsoft Teams

Microsoft Teams gratis downloaden

Sommige functies verschillen per markt

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46bGW?ver=3d7e","imageAlt":"Four people sitting around a table talking. One of them is using a Surface Pro, while two of them use permanent markers to write on sheets of paper.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":3,"name":"Een gezonde dynamiek ontwikkelen","videoHref":"","content":"<p>Om veerkrachtig en succesvol te kunnen worden, moeten teams een gezonde dynamiek ontwikkelen en stimuleren. De eerste stap is te begrijpen wat deze dynamiek is, en vervolgens te leren hoe deze in je team kan worden gestimuleerd.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Het belang van een gezonde teamdynamiek"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46bHw?ver=4d34","imageAlt":"Two people sitting on a modern chair and couch using a Surface laptop and smiling","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":4,"name":"Een gezonde dynamiek stimuleren","videoHref":"","content":"<p>Wanneer de dynamiek wordt gestimuleerd, is een team beter in staat om ingewikkelde, onvoorziene uitdagingen op te lossen. Dit leidt tot positieve resultaten, waaronder een bloeiende bedrijfscultuur, betere besluitvorming en tevreden teamleden.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Een gezonde teamdynamiek stimuleren"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46oFe?ver=a759","imageAlt":"Close-up photograph of three people’s hands as they write with permanent marker on Purpose Statement Drafting worksheets from The Art of Teamwork Toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":5,"name":"Helpt teamwerk te verbeteren","videoHref":"","content":"<p>De handleiding 'De kunst van teamwerk' is gemaakt om je team te helpen de interpersoonlijke dynamiek te verbeteren die tot betere resultaten leidt. Het is gebaseerd op verhalen van een uiteenlopende groep echte teamleden, van chief executives en bekroonde journalisten tot Olympische atleten en vishandelaars.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Handleiding 'De kunst van teamwerk'"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"importance-of-teamwork","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Het belang van teamwerk","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46gTR?ver=009d","imageAlt":"Diagram representing the five core elements of The Art of Teamwork framework","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":7,"name":"Framework-overzicht","videoHref":"","content":"<p>Het framework voor 'De kunst van teamwerk' bevat de kernelementen die de teamdynamiek beïnvloeden. Dit helpt teams hun diversiteit te benutten, vertrouwen op te bouwen en innovatie te bevorderen. Het framework voegt ook waarde aan de grotere organisatiecultuur toe zonder huidige teamprocessen te verstoren.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Overzicht"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSG?ver=2780","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only the main circle in full color and opacity and the words “team purpose” at the top of the circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":8,"name":"Teamdoel","videoHref":"","content":"<p>Gezond teamwerk begint met een duidelijk teamdoel, oftewel de gedeelde betekenis die teams gefocust, op één lijn, hoogpresterend en tevreden houdt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Teamdoel"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSJ?ver=2bc2","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “collective identity” at the center of that circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":9,"name":"Gezamenlijke identiteit","videoHref":"","content":"<p>Gezamenlijke identiteit is een gedeeld gevoel erbij te horen dat voor samenhang zorgt en teamleden helpt als eenheid te werken.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gezamenlijke identiteit"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSN?ver=8531","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “awareness and inclusion” at the center of that circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":10,"name":"Bewustzijn en inclusie","videoHref":"","content":"<p>Bewustzijn en inclusie zijn begrip van jezelf en van anderen, waardoor teams door een interpersoonlijke dynamiek kunnen navigeren en inclusie kunnen stimuleren.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bewustzijn en inclusie"},{"order":0,"position":4,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"5","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSQ?ver=36ba","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “trust and vulnerability” at the center of that circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":11,"name":"Vertrouwen en kwetsbaarheid","videoHref":"","content":"<p>Vertrouwen en kwetsbaarheid zijn de onderdelen van emotionele veiligheid waardoor teams interpersoonlijke risico's kunnen nemen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vertrouwen en kwetsbaarheid"},{"order":0,"position":5,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"6","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nST?ver=c19e","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only the band of lines that surround the center circles appearing in full color and opacity and the words constructive tension” at the bottom.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":12,"name":"Constructieve spanning","videoHref":"","content":"<p>Constructieve spanning is de productieve kracht die ontstaat wanneer een team zijn verschillen benut.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Constructieve spanning"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"art-of-teamwork","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Framework voor De kunst van teamwerk","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46gU8?ver=6033","imageAlt":"Close-up photograph of two people’s hands as they write in permanent marker on Value Chain worksheets from The Art of Teamwork toolkit","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":14,"name":"Overzicht van activiteiten","videoHref":"","content":"<p>Elk kernelement biedt suggesties voor degenen die meteen aan de slag willen en een gespreksleidersgids voor degenen die met hun team aan de slag willen. De activiteiten zijn ontworpen om de interpersoonlijke dynamiek te verbeteren die essentieel is voor een team om samen te kunnen opbloeien.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Overzicht"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mad?ver=02a6","imageAlt":"Photograph of three people sitting around a conference table writing on worksheets from The Art of Teamwork toolkit","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":15,"name":"Tijd en moeite","videoHref":"","content":"<p>Sommige activiteiten duren slechts vijf minuten terwijl andere wel anderhalf uur duren. Wanneer je aan de slag gaat, zie je hoeveel tijd en moeite er voor elke activiteit nodig is, zodat je kunt bepalen waar je moet beginnen en wat je nodig hebt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tijd en moeite"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tT8?ver=93fe","imageAlt":"Photograph of a person writing on a worksheet with permanent marker and looking at a Surface laptop screen.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":16,"name":"Suggesties","videoHref":"","content":"<p>Klaar om meteen aan de slag te gaan? Suggesties zijn activiteiten die je zelf of met je team kunt uitproberen. Ze helpen je je eigen begrip van de kunst van teamwerk te ontwikkelen en geven snel inzicht in de denkrichtingen en perspectieven van geweldig teamwerk.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Suggesties"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tTb?ver=c4a9","imageAlt":"Photograph of four people discussing team purpose. One holds a paper on the wall that says “Our team purpose is to inspire cohesion by facilitating community engagement.” Another holds a one that says, “We help teams succeed.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":17,"name":"Gids voor gespreksleiders","videoHref":"","content":"<p>Klaar om met je team aan de slag te gaan? De gids voor gespreksleiders ondersteunt je bij het voeren van teamgesprekken die nieuwe gedragingen en patronen in het team helpen activeren. De gids bevat grotendeels dezelfde activiteiten als 'Suggesties', maar nodigt je uit om ze een stap verder te nemen met je hele team.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gids voor gespreksleiders"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":13,"name":"Activiteiten","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mMJf?ver=6a64","imageAlt":"Three people working together in front of a whiteboard. Two of them are gesturing as they speak.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":19,"name":"Aan de slag","videoHref":"","content":"<p>Nu je het belang van productief teamwerk begrijpt, kun je beginnen aan de kernelementen te werken. Deze online handleiding is zodanig ontworpen dat je ons aanbevolen pad vanaf het begin kunt volgen of naar een onderwerp kunt gaan dat je interessant vindt om daar te beginnen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Klaar, team? Laten we beginnen!"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"lets-begin","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":18,"name":"Laten we beginnen!","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"introduction","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44vHb?ver=2558","imageAlt":"Photograph of three people standing and talking in front of a paper calendar on the wall. One of them is pointing to a sticky note on the calendar.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":1,"name":"Inleiding","videoHref":"","content":"<p>Teamwerk is essentieel om de uitdagingen op te lossen waar de wereld tegenwoordig mee te maken heeft, maar teamwerk kan een uitdaging op zich zijn. Verschillende perspectieven zijn onmisbaar voor een team om vooruitgang te kunnen boeken, maar verschillen kunnen gemakkelijk tot misverstanden leiden wanneer een team een ongezonde dynamiek heeft.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Voor ingewikkelde uitdagingen is productief teamwerk nodig"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46oGA?ver=2f35","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines, with arrows leading from one to the other, left to right.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":22,"name":"Een teamdoel definiëren","videoHref":"","content":"<p>Een duidelijk teamdoel vormt de basis van productieve teams en is de beste plek voor een team om eerste inspanningen te focussen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Een teamdoel definiëren"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46md1?ver=9abc","imageAlt":"Photograph of a person holding a tablet and presenting to a room full of people in an informal setting. One person near the front of the room is working on a laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":23,"name":"Een ambitie","videoHref":"","content":"<p>Minder: \"Dit is de impact die we op onze KPI's en winst kunnen hebben.\"</p><p>Meer: \"Dit is de impact die we in de wereld willen hebben.\"</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Een ambitie, geen getal"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mdg?ver=ac39","imageAlt":"People seated and talking in a casual area of a large building","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":24,"name":"Een gezamenlijke oefening","videoHref":"","content":"<p>Meer: \"Wie zijn we? Waarom doet dat ertoe? Laten we gezamenlijk en vaker nadenken over de impact die we als team willen hebben.\"</p><p>Minder: Leidinggevende: \"Hier is ons nieuwe doel.\"</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Een gezamenlijke oefening, geen bedrijfsopdracht"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-it-is","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":21,"name":"Wat het is","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a0mQ?ver=fef5","imageAlt":"Illustration of a large circle with eight spokes capped with a small circle at the end of each spoke. At the center of the large circle are the words “Team Purpose.” Underneath the bottom spoke are the words “Shared goals.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":26,"name":"Gedeelde doelen","videoHref":"","content":"<p>Gedeelde doelen zijn de discrete, haalbare mijlpalen die een team nastreeft en die tot het teamdoel leiden. Een van de gedeelde doelen van een team kan bijvoorbeeld het sluiten van deals met 500 nieuwe detailhandelaars zijn om groeidoelen te bereiken.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gedeelde doelen"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":25,"name":"Belangrijkste onderdelen","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46rlb?ver=22c8","imageAlt":"Photograph of five people collaborating on a large whiteboard, four of them writing something as one looks on.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":28,"name":"Biedt uitlijning en duidelijkheid","videoHref":"","content":"<p>Wanneer het doel van een team duidelijk is, door iedereen overeengekomen is en graag wil worden nagestreefd, heeft elk teamlid een gevoel van vrijheid en macht om zelf beslissingen te nemen en actie te ondernemen, wetende dat het team als geheel op één lijn zit. Dit helpt een team gefocust, hoogpresterend en tevreden te blijven.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Het teamdoel biedt uitlijning en duidelijkheid"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":29,"name":"Bevordert gezamenlijke inspanningen","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L6OH","content":"<p>Jen Flanz is de uitvoerend producent van The Daily Show met Trevor Noah. Ze managet een uiteenlopend, getalenteerd team van schrijvers dat als teamdoel heeft om elke avond de best mogelijke show te creëren, zelfs als ze daar hun individuele bijdragen voor moeten opofferen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Het teamdoel bevordert gezamenlijke inspanningen"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4oBYR?ver=0d52","imageAlt":"Photograph of a fishmonger at Pike Place Fish Market","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":30,"name":"Geeft betekenis aan werk","videoHref":"","content":"<p>Taho is een vishandelaar op de Pike Place Fish Market in Seattle, Washington. Deze markt is niet alleen beroemd vanwege de verse vis en zeevruchten, maar ook vanwege de gezellige medewerkers. &nbsp;Hoewel de taak van het team van Taho officieel het verkopen van vis is, is hun grootste drijfveer iets heel anders: \"Wanneer je bijdraagt aan iets groters dan jezelf, zoals mensen blij maken, dan is dat motiverend omdat je het voor een groter doel doet\", vertelt Taho.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2110618\" aria-label=\"Verken hier het volledige 'De kunst van teamwerk'-verhaal.\">Verken hier het volledige 'De kunst van teamwerk'-verhaal</a></p><p>&nbsp;</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Teamdoel op de Pike Place Fish Market"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46jzL?ver=7fed","imageAlt":"Photograph of a person working on a laptop and wearing large headphones around their neck.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":31,"name":"Wat er gebeurt als het niet aanwezig is","videoHref":"","content":"<p>Als er geen duidelijk teamdoel is, kan een team lastig onder woorden brengen wat ze gezamenlijk nastreven, wat invloed heeft op hun vermogen om lange- en kortetermijndoelen te bereiken. Teamleden zullen dan niet meer op één lijn zitten, niet gefocust zijn en uiteenvallen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Wat er gebeurt als er geen teamdoel is"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-it-is-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":27,"name":"Waarom het belangrijk is","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mdQ?ver=8ef7","imageAlt":"Photograph of a person working on a laptop in a large, modern workspace. Two more laptops are open on the table along with scattered papers, mugs, and disposable coffee cups.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":33,"name":"Suggesties","videoHref":"","content":"<p>Met de volgende suggesties kun je je inbeelden wat je teamdoel zou kunnen zijn en je team inspireren samen een teamdoel op te stellen. Dit neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Vervolgens kun je deze concepten bij je team introduceren om uitlijning te bevorderen.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110802\" aria-label=\"Download de suggesties\">Download de suggesties</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Het teamdoel verkennen"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tW4?ver=0302","imageAlt":"Photograph of three people seated at a conference table each writing with a permanent marker on a sheet of paper.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":34,"name":"Gids voor gespreksleiders","videoHref":"","content":"<p>De volgende activiteiten zijn bedoeld om je team te helpen een gedeeld teamdoel te identificeren, onder woorden te brengen en na te streven.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110528\" aria-label=\"Download de gids voor gespreksleiders\">Download de gids voor gespreksleiders</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Activeer het teamdoel met je team"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mes?ver=a21d","imageAlt":"Photograph of five people talking while seated around a conference table","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":35,"name":"Leven met een teamdoel","videoHref":"","content":"<p>Na voltooiing van deze activiteiten zou je team op je gedeelde doelen gefocust, hoogpresterend en tevreden moeten zijn. Blijf deze activiteiten uitvoeren om positieve gedragingen te versterken en deze onderdeel van de normale routine van je team te maken.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zie hoe een teamdoel je team empowert"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":32,"name":"Activiteiten","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":37,"name":"Een teamdoel in Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE42Fhh","content":"<p>Hoogpresterende teams hebben een duidelijk doel. Microsoft Teams is ontworpen om hen te helpen op één lijn te blijven.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Een teamdoel in actie in Microsoft Teams"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"in-microsoft-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":36,"name":"In Microsoft Teams","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"team-purpose","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE487pF?ver=6f6e","imageAlt":"3D image of a round shape with ripples radiating out from the center","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":20,"name":"Teamdoel","videoHref":"","content":"<p>In deze sectie leer je over de belangrijke rol die een teamdoel in de meest succesvolle teams speelt. De activiteiten zullen je team helpen een gedeeld teamdoel te identificeren, onder woorden te brengen en na te streven.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Welkom bij 'Teamdoel'"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46meQ?ver=cc27","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Above one of the overlapping circles are the words “collective identity.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":40,"name":"Een gezamenlijke identiteit definiëren","videoHref":"","content":"<p>Gezamenlijke identiteit is een gedeeld gevoel erbij te horen dat voor samenhang zorgt en een team helpt als eenheid te werken. Het kan er ook voor zorgen dat het team beter bijdraagt aan constructieve spanning.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Een gezamenlijke identiteit definiëren"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46BDZ?ver=2350","imageAlt":"Person seated at desk engaged in a Teams meeting with four people that are displayed on a monitor","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":41,"name":"Waarden en afspraken","videoHref":"","content":"<p>Een gezamenlijke identiteit draait om het creëren van ervaringen die de gedeelde waarden en afspraken van het team weerspiegelen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Waarden en afspraken"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z2L?ver=3f4a","imageAlt":"Photograph of four people working together around a table looking a photos","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":42,"name":"Uitlijnen","videoHref":"","content":"<p>Meer: Een gedeelde verzameling waarden die het team wil hooghouden.<br />\nMinder: Bepaald gedrag eisen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uitlijnen, niet aanpassen"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46BE6?ver=4f2a","imageAlt":"Photograph of four people seated around a table at a restaurant talking","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":43,"name":"Rituelen","videoHref":"","content":"<p>Meer: \"Laten we na onze wekelijkse vergadering een rondje doen en over één inspirerend ding van dit weekend praten.\"<br />\nMinder: \"Laten we na onze wekelijkse vergadering net als het marketingteam bijeenkomen om specifieke updates te bespreken.\"</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rituelen, niet vergaderingen"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-it-is","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":39,"name":"Wat het is","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46EfV?ver=c1be","imageAlt":"Diagram showing the progression from abstract to tangible, from left to right: shared values, agreements, rituals","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":45,"name":"Gezamenlijke identiteit","videoHref":"","content":"<p>Een team vormt een gezamenlijke identiteit door gedeelde waarden overeen te komen, afspraken te maken die voortdurend worden gecontroleerd, een band te scheppen via gedeelde ervaringen, en rituelen uit te voeren die voor iedereen uniek zijn. Een team met een sterk gevoel van gezamenlijke identiteit heeft een gedeeld gevoel erbij te horen, dat voor samenhang zorgt en hen helpt als eenheid te werken.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Belangrijkste onderdelen"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46GQG?ver=32da","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for shared values is in full color and everything else is dimmed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":46,"name":"Gedeelde waarden","videoHref":"","content":"<p>Gedeelde waarden zijn de overtuigingen en gedragingen die een team als noodzakelijk definieert voor zijn succes. De gedeelde waarden van een team kunnen bijvoorbeeld 'ambiguïteit omarmen' of 'anderen succesvol maken' zijn. Wanneer een team gedeelde waarden onder woorden brengt, worden ze tot leven gebracht via dagelijkse gedragingen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gedeelde waarden"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46M3q?ver=599b","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for agreements is in full color and everything else is dimmed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":47,"name":"Afspraken","videoHref":"","content":"<p>Afspraken zijn de concrete, overeengekomen manifestaties van de waarden van een team. Afspraken binnen je team zijn bijvoorbeeld de dagelijkse begin- en eindtijd of de overeengekomen methoden om feedback te geven.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Afspraken"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46JrV?ver=ae0d","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for rituals is in full color and everything else is dimmed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":48,"name":"Rituelen","videoHref":"","content":"<p>Rituelen zijn de herhaalde gedragingen en activiteiten die zowel formele als informele afspraken versterken. Een ritueel kan zo eenvoudig zijn als 's maandags als team uit eten gaan, een teamkreet hebben of elke ochtend samen een creatieve oefening doen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rituelen"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":44,"name":"Belangrijkste onderdelen","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mPy5?ver=83d9","imageAlt":"Four people having a meeting in person in a conference room with many others in attendance via Microsoft Teams, visible on a large monitor mounted on the wall.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":50,"name":"Zorgt voor samenhang","videoHref":"","content":"<p>Een team met een sterk gevoel van gezamenlijke identiteit heeft een gedeeld gevoel erbij te horen, dat voor samenhang zorgt en hen helpt als eenheid te werken.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zorgt voor samenhang zodat een team als eenheid kan werken"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":51,"name":"Bevordert gezamenlijke inspanningen","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L6O2","content":"<p>Caryl Stern is de President en CEO van UNICEF USA. Haar team kwam een verzameling waarden overeen die als roadmap dient en het team verantwoordelijk houdt jegens elkaar en het belangrijke werk dat ze doen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Een op waarden gebaseerde roadmap"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z4z?ver=d054","imageAlt":"Photograph of two people dressed in astronaut suits walking in the desert in Utah.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":52,"name":"Afspraken en verantwoordelijkheid","videoHref":"","content":"<p>Voordat Kellie Gerardi's team van astronauten werd gedropt in een afgelegen deel van de woestijn van Utah dat veel op het oppervlak van Mars lijkt, voerden zij en haar teamleden urenlang videogesprekken om belangrijke afspraken te maken waaraan ze zich zouden houden gedurende hun ruimtesimulatie. Dit was slechts één manier waarop het team een sterk gevoel van gezamenlijke identiteit creëerde, wat essentieel was om hun missie te voltooien.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110803\" aria-label=\"Verken hier het volledige 'De kunst van teamwerk'-verhaal.\">Verken hier het volledige 'De kunst van teamwerk'-verhaal</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Afspraken voor leven op Mars"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46EhH?ver=e4ef","imageAlt":"Photograph of two people working alone at separate tables with a wall between them.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":53,"name":"Wat er gebeurt als het er niet is","videoHref":"","content":"<p>Als er geen gezamenlijke identiteit is, heeft een team geen gevoel van teambewustzijn dat zijn leden helpt een band met elkaar te scheppen. Dit kan tot afstand tussen teamleden leiden, wat hen kan demotiveren om volledig deel te nemen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Wat er gebeurt als er geen gezamenlijke identiteit is"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-it-is-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":49,"name":"Waarom het belangrijk is","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z4S?ver=edab","imageAlt":"Photograph of a person sitting alone writing on a sheet of paper with a permanent marker.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":55,"name":"Suggesties","videoHref":"","content":"<p>Verken de sterke punten en unieke perspectieven die je aan het team bijdraagt. Dit kan je team inspireren om samen jullie gezamenlijke identiteit te creëren. Bereid je voor op een paar momenten van zelfreflectie!</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110627\" aria-label=\"Download de suggesties\">Download de suggesties</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"De gezamenlijke identiteit verkennen"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46RhC?ver=9c45","imageAlt":"Photograph of three people collaborating using sticky notes on a glass wall. One of them is writing on a sticky note.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":56,"name":"Gids voor gespreksleiders","videoHref":"","content":"<p>De volgende activiteiten zijn bedoeld om je team te helpen gedeelde waarden overeen te komen, afspraken te maken die voortdurend worden gecontroleerd, een band te scheppen via gedeelde ervaringen, en rituelen uit te voeren die voor iedereen uniek zijn.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110529\" aria-label=\"Download de gids voor gespreksleiders\">Download de gids voor gespreksleiders</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Activeer de gezamenlijke identiteit met je team"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46Ri1?ver=a83a","imageAlt":"People talking and using laptops sit or stand in a conference room with large windows","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":57,"name":"Leven met een gezamenlijke identiteit","videoHref":"","content":"<p>Na voltooiing van deze activiteiten zou je team rollen en verantwoordelijkheden duidelijk moeten begrijpen, een band met elkaar moeten hebben geschapen en dezelfde verzameling waarden moeten naleven. Blijf deze activiteiten uitvoeren om positieve gedragingen te versterken en deze onderdeel van de normale routine van je team te maken.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zie hoe een gezamenlijke identiteit je team empowert"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":54,"name":"Activiteiten","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"collective-identity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE487qF?ver=f3a2","imageAlt":"Illustration of a human figure comprising different geometric shapes, which represents collective identity in The Art of Teamwork framework.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":38,"name":"Gezamenlijke identiteit","videoHref":"","content":"<p>In deze sectie leer je over de belangrijke rol die een gezamenlijke identiteit in de meest succesvolle teams speelt. De activiteiten helpen je team gedeelde waarden overeen te komen, afspraken te maken die voortdurend worden gecontroleerd, een band te scheppen via gedeelde ervaringen, en rituelen uit te voeren die voor iedereen uniek zijn.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Welkom bij 'Gezamenlijke identiteit'"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z5s?ver=f22c","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Below one of the overlapping circles are the words “awareness and inclusion.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":60,"name":"Bewustzijn en inclusie definiëren","videoHref":"","content":"<p>Bewustzijn en inclusie bieden begrip van jezelf en van anderen, waardoor teams door een interpersoonlijke dynamiek kunnen navigeren. Gedefinieerd bewustzijn en inclusie kan er ook voor zorgen dat het team beter bijdraagt aan constructieve spanning.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bewustzijn en inclusie definiëren"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4oBYU?ver=ecfb","imageAlt":"Photograph of two people working together while having lunch at a restaurant. An open laptop, a journal, a binder and some papers are on the table.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":61,"name":"Verschillen respecteren","videoHref":"","content":"<p>Meer: Je bewust zijn van verschillende behoeften en voorkeuren.</p><p>Minder: Een bepaalde manier van werken eisen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Verschillen respecteren, niet oplossen"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a5KM?ver=ef25","imageAlt":"Photograph of two people talking in an open office. One of them sits in a chair, and the other sits on a metal stool.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":62,"name":"Je eigen behoeften begrijpen","videoHref":"","content":"<p>Meer: \"Dit zijn de omstandigheden waaronder ik kan bijdragen aan het team.\"<br />\nMinder: \"Zo moet je met me werken.\"&nbsp;</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Je eigen behoeften begrijpen"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-they-are","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":59,"name":"Wat ze zijn","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49PXG?ver=3e1c","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The innermost circle is labeled self-awareness. The next circle outward is labeled co awareness. The outermost circle is labeled situational awareness","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":64,"name":"Bewustzijn en inclusie","videoHref":"","content":"<p>Er zijn drie niveaus van bewustzijn. Wanneer het team een sterk bewustzijnsgevoel heeft, stimuleert dat een inclusieve cultuur waarin teamleden gemakkelijker door de interpersoonlijke dynamiek kunnen navigeren.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Belangrijkste onderdelen"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a0mV?ver=155b","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The innermost circle is the only one in full color and is labeled self-awareness.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":65,"name":"Zelfbewustzijn","videoHref":"","content":"<p>Zelfbewustzijn is het vermogen om zowel je emoties te herkennen als te begrijpen waarom je die emoties voelt. Hoe meer bewust we ons zijn van de bron van onze gevoelens, hoe meer we op een productieve manier kunnen reageren en kunnen vragen om wat we nodig hebben.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zelfbewustzijn"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49KLG?ver=2387","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The second circle outward is the only one in full color and is labeled co awareness.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":66,"name":"Co-bewustzijn","videoHref":"","content":"<p>Co-bewustzijn is het vermogen om de emoties van anderen te begrijpen en te herkennen wat voor impact je acties hebben op anderen; het is de eerste stap in het hebben van empathie. Als je bijvoorbeeld weet dat een teamlid zich niet kan concentreren wanneer er harde muziek opstaat, pas je co-bewustzijn toe door je koptelefoon op te zetten.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Co-bewustzijn"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49Szq?ver=3dd5","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The outermost circle is the only one in full color and is labeled situational awareness.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":67,"name":"Situatiebewustzijn","videoHref":"","content":"<p>Situatiebewustzijn is het rekening houden met niet alleen jezelf en je teamleden, maar ook met de situatie waarin je je bevindt. Als je bijvoorbeeld een teamlid moet aanspreken op prestatieproblemen, kun je dat het beste privé doen om de rest van het team niet te storen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Situatiebewustzijn"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":63,"name":"Belangrijkste onderdelen","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mMLL?ver=f319","imageAlt":"Three people having a casual meeting seated on a couch and arm chair, Two of them are holding laptops.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":69,"name":"Help door de dynamiek te navigeren","videoHref":"","content":"<p>Wanneer een team een sterk bewustzijnsgevoel heeft, stimuleren ze een inclusieve cultuur waarin teamleden gemakkelijker door de interpersoonlijke dynamiek kunnen navigeren.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Help teams door de interpersoonlijke dynamiek te navigeren"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":70,"name":"Verbeter het aanpassingsvermogen en de betrokkenheid","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L6Oq","content":"<p>Shane Snow is de auteur van 'Dream Teams'. De beste teams waarvan hij ooit deel heeft uitgemaakt, zijn de teams met een sterk bewustzijnsgevoel, waarin de inclusieve cultuur teamleden uitnodigt zich volledig te geven in hun werk en zich aan te passen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"De beste teams zijn aanpasbaar en betrokken"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46TUq?ver=1acb","imageAlt":"Photograph of three people outdoors in nature looking at maps and papers laid out over a large rock and held in place by smaller rocks.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":71,"name":"Verbeter de communicatie","videoHref":"","content":"<p>Toen Alex Grishaver het wegens oververmoeidheid lastig vond een reddingsbrigade te leiden, dacht hij terug aan wat hij tijdens een training in emotioneel bewustzijn had geleerd en vroeg hij een collega het van hem over te nemen in plaats van zelf door te ploeteren. Omdat hij kon identificeren hoe hij zich voelde en dat vervolgens aan zijn team kon communiceren, bleven ze allemaal veilig.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110803\" aria-label=\"Verken hier het volledige 'De kunst van teamwerk'-verhaal.\">Verken hier het volledige 'De kunst van teamwerk'-verhaal</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"In de wildernis over gevoelens praten"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE474jm?ver=de68","imageAlt":"Two people in a meeting look attentively at a third person whose back is to the camera","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":72,"name":"Wat er gebeurt als die er niet zijn","videoHref":"","content":"<p>Wanneer een team geen gevoel van bewustzijn en inclusie heeft, kunnen de teamleden stil zijn, geen empathie tonen en het lastig vinden door interpersoonlijke wrijvingen te navigeren.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Wat er gebeurt als bewustzijn en inclusie er niet zijn"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-theyre-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":68,"name":"Waarom ze belangrijk zijn","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46Zb6?ver=edd7","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they fill out the Profile of Me worksheet from The Art of Teamwork toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":74,"name":"Suggesties","videoHref":"","content":"<p>Bedenk welke omstandigheden jou succesvol maken op het werk. Als je dit aan je teamleden communiceert, kan dit hen inspireren de individuele behoeften en voorkeuren van elk teamlid te verkennen en te bedenken hoe ze elkaar het beste kunnen ondersteunen.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110530\" aria-label=\"Download de suggesties\">Download de suggesties</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bewustzijn en inclusie verkennen"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47cco?ver=bcb7","imageAlt":"Photograph of four people using cards to guide their discussion.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":75,"name":"Gids voor gespreksleiders","videoHref":"","content":"<p>De volgende activiteiten zijn bedoeld om je team te helpen elkaars behoeften te begrijpen en waarderen, en jullie aan te moedigen proactief naar gelegenheden te zoeken om elkaar te betrekken en nieuwe perspectieven te verwelkomen.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110628\" aria-label=\"Download de gids voor gespreksleiders\">Download de gids voor gespreksleiders</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Activeer bewustzijn en inclusie met je team"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mRDo?ver=ca53","imageAlt":"Five people of visibly diverse backgrounds working in an open workspace on desks with many large desktop monitors.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":76,"name":"Leven met bewustzijn en inclusie","videoHref":"","content":"<p>Na voltooiing van deze activiteiten zou je team een sterker gevoel van bewustzijn en waardering voor de individuele behoeften, voorkeuren en werkstijlen moeten hebben, waardoor elk individu succesvol kan zijn. Blijf deze activiteiten uitvoeren om positieve gedragingen te versterken en deze onderdeel van de normale routine van je team te maken.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zie hoe bewustzijn en inclusie je team empoweren"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":73,"name":"Activiteiten","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":78,"name":"Bewustzijn en inclusie in Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L55r","content":"<p>Mensen in teams met een gezonde dynamiek zijn zich bewust van zichzelf en van anderen. Microsoft Teams zorgt ervoor dat iedereen gehoord wordt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bewustzijn en inclusie in actie in Microsoft Teams"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"in-microsoft-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":77,"name":"In Microsoft Teams","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"awareness-inclusion","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4orxd?ver=62e3","imageAlt":"Illustration of overlapping rings within a circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":58,"name":"Bewustzijn en inclusie","videoHref":"","content":"<p>In deze sectie leer je over de belangrijke rol die bewustzijn en inclusie in de meest succesvolle teams spelen. Deze activiteiten helpen je team een sterker bewustzijnsgevoel te hebben om een inclusieve cultuur te stimuleren waarin teamleden gemakkelijker door de interpersoonlijke dynamiek kunnen navigeren.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Welkom bij 'Bewustzijn en inclusie'"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mt1?ver=c25a","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Below one of the overlapping circles are the words “trust and vulnerability.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":81,"name":"Vertrouwen en kwetsbaarheid definiëren","videoHref":"","content":"<p>Vertrouwen en kwetsbaarheid zijn de onderdelen van emotionele veiligheid waardoor teams interpersoonlijke risico's kunnen nemen. Ze kunnen er ook voor zorgen dat ze beter bijdragen aan constructieve spanning.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vertrouwen en kwetsbaarheid definiëren"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47jRG?ver=1344","imageAlt":"Photograph of two people seated at a desk talking with an open laptop on the desk.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":82,"name":"Vertrouwen moet je winnen","videoHref":"","content":"<p>Meer: Je teamleden ontmoeten waar ze zich bevinden om een relatie op te bouwen.<br />\nMinder: Meteen de eerste dag in het diepe duiken.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vertrouwen moet je mettertijd winnen"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wSv?ver=547b","imageAlt":"Photograph of two people talking and looking at a smartphone screen in the hallway of a modern office.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":83,"name":"Kwetsbaarheid is openheid","videoHref":"","content":"<p>Meer: Delen wat je wilt delen.<br />\nMinder: Ieder detail van je leven delen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kwetsbaarheid draait om openheid, niet het gevoel van blootstelling"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-they-are","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":80,"name":"Wat ze zijn","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rFL?ver=5c4b","imageAlt":"Illustration showing the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":85,"name":"Vertrouwen en kwetsbaarheid","videoHref":"","content":"<p>De effectieve cyclus van vertrouwen en kwetsbaarheid zorgt voor psychologische veiligheid in een team. Teamleden die zich veilig voelen, zijn beter in staat om interpersoonlijke risico's te nemen. Zo kunnen ze zichzelf volledig geven in hun werk, waardoor innovatieve ideeën kunnen opbloeien.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Belangrijkste onderdelen"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztp?ver=bbf8","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the trust element is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":86,"name":"Vertrouwen","videoHref":"","content":"<p>Vertrouwen is weten dat je kwetsbaar kunt zijn tegenover iemand en dat diegene daar niet over oordeelt. Wanneer een team bijvoorbeeld onwrikbare steun verleent aan een teamlid dat met een persoonlijk trauma worstelt, heeft dat teamlid veel meer vertrouwen in het team.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vertrouwen"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hor?ver=67c4","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the vulnerability element is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":87,"name":"Kwetsbaarheid","videoHref":"","content":"<p>Kwetsbaarheid is het aangaan van situaties waarin risico en emotionele blootstelling een rol spelen. Een teamlid kan zich bijvoorbeeld kwetsbaar opstellen door zijn team toe te vertrouwen dat hij met een persoonlijk trauma worstelt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kwetsbaarheid"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wSz?ver=e261","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the psychological safety element is in full color at the center of the illustration.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":88,"name":"Psychologische veiligheid","videoHref":"","content":"<p>Psychologische veiligheid is de dappere gemoedstoestand waarbij een individu zich comfortabel voelt in het delen van zijn meningen en ideeën zonder bang te zijn voor beschuldiging, oordeel of vijandigheid. Psychologische veiligheid wordt gecreëerd door de effectieve cyclus van vertrouwen en kwetsbaarheid.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Psychologische veiligheid"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":84,"name":"Belangrijkste onderdelen","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uh7?ver=cce3","imageAlt":"Photograph of two people in a meeting. One of them is speaking and gesturing with their hands.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":90,"name":"Vertrouwen en veiligheid","videoHref":"","content":"<p>Wanneer teams vertrouwen opbouwen en elkaar de mogelijkheid geven zich kwetsbaar op te stellen, voelt iedereen zich veiliger en meer op zijn gemak om risico's te nemen om het team te dienen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bouw vertrouwen op zodat teamleden zich veilig voelen om risico's te nemen"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":91,"name":"Zelfexpressie","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4LcvC","content":"<p>Fernando Garcia is de Co-Creative Director van Oscar de la Renta. Zijn team levert optimaal werk wanneer de ontwerpers zich veilig voelen in het bijdragen van hun wildste, meest excentrieke ideeën. Dit gebeurt alleen wanneer ze een sterk gevoel van psychologische veiligheid hebben, dat wordt ontwikkeld door een voortdurende cyclus van kwetsbaarheid en vertrouwen te oefenen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Geef teamleden de mogelijkheid zichzelf te uiten"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztC?ver=e323","imageAlt":"Photograph taken through a glass wall of five medical professionals standing together and talking.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":92,"name":"Maak leren en deelname mogelijk","videoHref":"","content":"<p>Bij INOVA, het centrum voor medische simulaties, worden dokters in opleiding getraind in het omgaan met leven-of-dood crisissituaties. Maybelle Kou, de programmadirecteur, vindt het belangrijk voor dokters om te leren in een omgeving waarin ze fouten kunnen maken zonder bang te zijn voor repercussies, omdat leren zonder angst volgens haar de beste manier van leren is. Ze zorgt er ook voor dat ervaren dokters met de dokters in opleiding praten over kwetsbare momenten waarop ze fouten maakten.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110618\" aria-label=\"Verken hier het volledige 'De kunst van teamwerk'-verhaal.\">Verken hier het volledige 'De kunst van teamwerk'-verhaal</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Een veilige ruimte om fouten te maken"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wT7?ver=b13c","imageAlt":"Photograph of three people sitting around a low table talking. One of them holds a book open on the table.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":93,"name":"Wat er gebeurt als die er niet zijn","videoHref":"","content":"<p>Een team dat geen consistente cyclus van vertrouwen en kwetsbaarheid heeft, kan het potentieel van zijn teamleden niet volledig benutten. Wanneer teamleden zich niet veilig voelen om hun meningen te delen omdat ze bang zijn voor oordeel of vijandigheid, nemen ze niet volledig deel, wat de kwaliteit van het gezamenlijke werk van het team negatief beïnvloedt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Wat er gebeurt als vertrouwen en kwetsbaarheid er niet zijn"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-theyre-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":89,"name":"Waarom ze belangrijk zijn","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4bGpT?ver=8ed8","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they write on a recognize/reward worksheet from The Art of Teamwork Toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":95,"name":"Suggesties","videoHref":"","content":"<p>Bedenk welke omstandigheden jou helpen vertrouwen op te bouwen en je kwetsbaarder op te stellen op het werk. Als je dit vervolgens met je team deelt, kan dit helpen emotionele veiligheid te ontwikkelen, waardoor je team interpersoonlijke risico's kan nemen.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110629\" aria-label=\"Download suggesties\">Download suggesties</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vertrouwen en kwetsbaarheid verkennen"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoL?ver=b0a9","imageAlt":"Photograph of five people working having a conversation. The wall behind them, out of focus, is covered in printed photographs.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":96,"name":"Gids voor gespreksleiders","videoHref":"","content":"<p>De volgende activiteiten zijn bedoeld om je team te helpen emotionele veiligheid te ontwikkelen door vertrouwen op te bouwen en momenten van kwetsbaarheid mogelijk te maken.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110720\" aria-label=\"Download de gids voor gespreksleiders\">Download de gids voor gespreksleiders</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Activeer vertrouwen en kwetsbaarheid met je team"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoP?ver=f050","imageAlt":"Photograph of two people working together with textiles on a large table, while another person works in the background.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":97,"name":"Leven met vertrouwen en kwetsbaarheid","videoHref":"","content":"<p>Na voltooiing van deze activiteiten zou je team een sterk gevoel van psychologische veiligheid moeten hebben ontwikkeld, waardoor teamleden grotere interpersoonlijke risico's kunnen nemen en zich volledig kunnen geven in hun werk. Blijf deze activiteiten uitvoeren om positieve gedragingen te versterken en deze onderdeel van de normale routine van je team te maken.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zie hoe vertrouwen en kwetsbaarheid je team empoweren"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":94,"name":"Activiteiten","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"trust-vulnerability","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ZyX?ver=e8c5","imageAlt":"Illustration of a heart comprised of dots which represents trust and vulnerability in The Art of Teamwork framework.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":79,"name":"Vertrouwen en kwetsbaarheid","videoHref":"","content":"<p>In deze sectie leer je over de belangrijke rol die vertrouwen en kwetsbaarheid in de meest succesvolle teams spelen. De activiteiten helpen je team een sterk gevoel van psychologische veiligheid te ontwikkelen. Teamleden die zich veilig voelen, zijn beter in staat om interpersoonlijke risico's te nemen. Zo kunnen ze zichzelf volledig geven in hun werk, waardoor innovatieve ideeën kunnen opbloeien.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Welkom bij 'Vertrouwen en kwetsbaarheid'"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGh?ver=09a1","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines, with arrows leading from one to the other, left to right. Below the shape made of banded lines are the “constructive tension.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":100,"name":"Constructieve spanning definiëren","videoHref":"","content":"<p>Constructieve spanning is de productieve kracht die ontstaat wanneer een team zijn verschillen benut. Dit gebeurt wanneer de andere belangrijke soorten teamdynamiek – teamdoel, gezamenlijke identiteit, bewustzijn en inclusie, en vertrouwen en kwetsbaarheid – gestimuleerd worden en in evenwicht zijn.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Constructieve spanning definiëren"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wTb?ver=c787","imageAlt":"Photograph of eight culinary professionals in action in a commercial kitchen.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":101,"name":"Een productieve kracht","videoHref":"","content":"<p>Spanning is... nou ja, een spannend onderwerp. Het kan echter ook een productieve manier zijn om de gedachten van je team te stimuleren en hun standpunten uit te breiden. De meest effectieve teams weten hoe ze spanning kunnen benutten om zichzelf samen als team te ontwikkelen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spanning als productieve kracht"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mHJw?ver=b40e","imageAlt":"Three people looking at a laptop screen and having a discussion in a casual setting, seated on a couch and armchair. One of them holds a pen and tablet.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":102,"name":"Anders denken","videoHref":"","content":"<p>Meer: Met respect van mening verschillen met je teamleden over een onderwerp.<br />\nMinder: Genadeloos je eigen perspectief naar voren brengen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Anders denken, niet andere meningen"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47jS5?ver=69b9","imageAlt":"Photograph of four people wearing hard hats and having a conversation in an industrial setting.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":103,"name":"Bezweren","videoHref":"","content":"<p>Meer: Een moment van spanning herkennen en hulpmiddelen gebruiken om het op te lossen.<br />\nMinder: Met boosheid of agressie reageren op een moment van spanning.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bezweren, niet verstoren"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-it-is","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":99,"name":"Wat het is","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhf?ver=a6e9","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":105,"name":"Constructieve spanning","videoHref":"","content":"<p>Verschillende perspectieven zorgen voor spanning. Deze spanning wordt een destructieve kracht in teams met een ongezonde dynamiek. Wanneer spanning echter wordt benut door een gezonde teamdynamiek te stimuleren, wordt het een constructieve kracht die tot innovatieve ideeën leidt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Belangrijkste onderdelen"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGp?ver=0de8","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension. Only the diverse perspectives piece of the illustration is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":106,"name":"Verschillende perspectieven","videoHref":"","content":"<p>Verschillende perspectieven, indien goed benut, zijn essentieel voor innovatie. Deze perspectieven kunnen voortkomen uit verschillen in denkwijze, achtergrond, etniciteit, temperament, rol, geslacht, seksuele geaardheid en meer.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Verschillende perspectieven"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhi?ver=338d","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension. Only the constructive tension piece is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":107,"name":"Gezonde omstandigheden","videoHref":"","content":"<p>Constructieve spanning is de productieve kracht die ontstaat wanneer diversiteit wordt omarmd in gezonde omstandigheden. Het tegenovergestelde is destructieve spanning: de negatieve kracht die ontstaat wanneer diversiteit botst in ongezonde omstandigheden.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gezonde omstandigheden"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":104,"name":"Belangrijkste onderdelen","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoT?ver=a881","imageAlt":"Photograph of two people talking in a busy, open-layout office while other people work seated at their computers in the background.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":109,"name":"Innovatie en vooruitgang","videoHref":"","content":"<p>Constructieve spanning is een productieve kracht. Wanneer teamleden zich veilig voelen om zonder angst hun verschillende perspectieven en vaardigheden bij te dragen, kan het team innoveren en vooruitgang boeken op manieren die niet mogelijk zouden zijn met één beperkte denkrichting.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zorgt voor innovatie en vooruitgang"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":110,"name":"Inspireert samenhang","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4LcvV","content":"<p>Toen het sektarisch uiteenlopende verslaggeversteam van oorlogsjournalist Farnaz Fassihi, veteraan in het vak, hun emoties over de oorlog in Irak niet bij de kantoordeur kon achterlaten, moest ze een manier vinden om de spanning te benutten en samenhang te inspireren om het team gefocust te houden op het voltooien van hun gedeelde missie.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spanning benutten, samenhang inspireren"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhl?ver=7802","imageAlt":"Photograph of students in an auditorium-style classroom. One student is raising a hand and the instructor is calling on them.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":111,"name":"Omarmt diversiteit","videoHref":"","content":"<p>In vele secties van de Harvard Business School wordt ervoor gezorgd dat er zoveel mogelijk diversiteit is in klassen. Docenten vinden dat studenten met verschillende perspectieven die elkaar uitdagen, een van de beste manieren is om een onderwerp beter te begrijpen en nieuwe denkwijzen aan te moedigen.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110618\" aria-label=\"Verken hier het volledige 'De kunst van teamwerk'-verhaal.\">Verken hier het volledige 'De kunst van teamwerk'-verhaal</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Onderwijzen door diversiteit te omarmen"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mto?ver=d9bd","imageAlt":"Photograph of three medical professionals standing together having a conversation.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":112,"name":"Wat er gebeurt als het er niet is","videoHref":"","content":"<p>Wanneer een team een ongezonde dynamiek heeft, wordt spanning een destructieve kracht met het potentieel om het team uit elkaar te rukken.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Wat er gebeurt als er geen constructieve spanning is"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-it-is-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":108,"name":"Waarom het belangrijk is","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4bDOD?ver=da46","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they write on a harness/diffuse worksheet from The Art of Teamwork Toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":114,"name":"Suggesties","videoHref":"","content":"<p>Bedenk welke verschillende soorten spanning er in je team bestaan en waarom die bestaan.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110532\" aria-label=\"Download suggesties\">Download suggesties</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Constructieve spanning verkennen"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mtr?ver=43fb","imageAlt":"Photograph of a group of people having a meeting seated casually in a circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":115,"name":"Gids voor gespreksleiders","videoHref":"","content":"<p>De volgende activiteiten zijn bedoeld om je team te helpen herkennen wat voor momenten van spanning er bestaan, waar ze vandaan komen en hoe ze in een constructieve kracht kunnen worden omgezet.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110721\" aria-label=\"Download de gids voor gespreksleiders\">Download de gids voor gespreksleiders</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Activeer constructieve spanning met je team"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztI?ver=42af","imageAlt":"Photograph of eight people in a meeting, most of them are looking at a laptop screen.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":116,"name":"Leven met constructieve spanning","videoHref":"","content":"<p>Na voltooiing van deze activiteiten zou je team de kracht van constructieve spanning moeten kunnen benutten om jullie werk op een gezonde, productieve manier vooruit te helpen. Blijf deze activiteiten uitvoeren om positieve gedragingen te versterken en deze onderdeel van de normale routine van je team te maken.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zie hoe constructieve spanning je team empowert"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":113,"name":"Activiteiten","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":118,"name":"Constructieve spanning in Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4KWxQ","content":"<p>Wanneer er spanningen ontstaan ​​in teams met een gezonde dynamiek, leidt dit tot groter denken en innovatie. Microsoft Teams helpt dit te ondersteunen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Constructieve spanning in actie in Microsoft Teams"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"microsoft-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":117,"name":"Microsoft Teams","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"constructive-tension","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE482eV?ver=2f7b","imageAlt":"Illustration of a geometric shape outline comprising three lines inside a circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":98,"name":"Constructieve spanning","videoHref":"","content":"<p>In deze sectie leer je over de belangrijke rol die constructieve spanning in de meest succesvolle teams speelt. De activiteiten helpen je team de gezonde teamdynamiek te benutten die in de vorige secties is ontwikkeld, om spanning in een constructieve kracht om te zetten.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Welkom bij 'Constructieve spanning'"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hp6?ver=cf53","imageAlt":"Photograph of five people in a meeting, one of them stands at the front of the room to write on the whiteboard.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":121,"name":"Volledige toolkit downloaden","videoHref":"","content":"<p>Wil je alle suggesties of gespreksleidersgidsen doornemen? Verkrijg ze allemaal hier via één gemakkelijke download. Neem even de tijd om zelf of met je team aan de slag te gaan.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110548\" aria-label=\"Download de volledige toolkit\">Download de toolkit</a></p><p>&nbsp;</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":" Verkrijg de volledige toolkit via één plek"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"full-toolkit-download","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":120,"name":"Volledige toolkit downloaden","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Volgende","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGL?ver=cfa5","imageAlt":"Photograph of a person attending a Teams meeting with four other people who appear on the screen of her desktop monitor.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":123,"name":"  Snelcursus Microsoft Teams","videoHref":"","content":"<p>Je hebt geleerd wat de principes van een gezonde teamdynamiek zijn en hoe Microsoft Teams kan helpen. Volg&nbsp;deze&nbsp;snelcursus voor meer informatie over hoe Teams mensen kan helpen beter samen te werken.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110107\" aria-label=\"Volg de snelcursus Teams\">Volg de snelcursus Microsoft Teams</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Snelcursus Teams"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"getting-started-with-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":122,"name":"Aan de slag met Microsoft Teams ","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"keep-learning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE45bgx?ver=5ff8","imageAlt":"Photograph of three people working together and looking at the screen of a Surface laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":119,"name":"Blijf leren","videoHref":"","content":"<p>In deze sectie vind je informatiebronnen om je te helpen de toolkit met je team te delen en meer over Microsoft Teams te ontdekken.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":" Aanvullende informatiebronnen om te blijven leren"}],"itemsCount":123}