Een jongen en een meisje zitten tegenover elkaar met een laptop voor zich in de klas

Levenslang leren voor iedereen

Digitale vaardigheden worden ook wel de vaardigheden van de 21ste eeuw genoemd. Het is de verzamelnaam voor vaardigheden die onze kinderen op school moeten leren, om over 10 jaar klaar te zijn voor banen, die nu nog niet bestaan. Wat we wel weten, is dat het merendeel van de bedrijven straks softwarebedrijven zullen zijn. Niet alleen in het onderwijs is de impact van technologie voelbaar. We zien ook dat er een mismatch tussen openstaande IT-vacatures en werkzoekende IT’ers is. Kennis van digitale vaardigheden bij zowel kinderen, studenten als professionals is essentieel. Daarom onderneemt Microsoft verschillende activiteiten; zoals kinderen leren programmeren in de klas met stichting CodeUur, codeerlessen in de Tweede Kamer, meedoen aan de nationale GirlsDay en wordt er gewerkt aan innovatie in het onderwijs met Minecraft Education Edition.