Microsoft & de Maatschappij

Wij vinden het belangrijk om een waardevolle bijdrage aan de maatschappij te leveren. Met onze technologie kunnen we mensen en organisaties helpen om nieuwe kansen en mogelijkheden voor zichzelf te creëren. Daarbij zijn een drietal onderwerpen bijzonder belangrijk voor ons: de bewaking van jouw privacy en veiligheid, het bevorderen van de kennis van digitale vaardigheden van alle leeftijden en op creatieve wijze investeren in startups.

Een jongen en een meisje zitten tegenover elkaar met een laptop voor zich in de klas

Privacy en veiligheid is key

Een jongen en een meisje zitten tegenover elkaar met een laptop voor zich in de klas

Levenslang leren voor iedereen

Drie mannelijke studenten en een vrouwelijke student zitten aan een tafel en geven elkaar een high-five

Groei van startups en ondernemerschap in Nederland