Een jongen en een meisje zitten tegenover elkaar met een laptop voor zich in de klas

Privacy en veiligheid is key

Jouw vertrouwen in onze technologie en de beveiliging van je gegevens is cruciaal voor het optimale gebruik daarvan. De cloud en het Internet of Things hebben ongekende potentie voor onze economie en maatschappij, maar zonder vertrouwen zullen consumenten, bedrijven, organisaties en overheden niet volop innoveren met die nieuwe technologie. Om te benadrukken hoeveel belang Microsoft Nederland aan privacy en veiligheid hecht, organiseren we regelmatig sessies voor onze klanten en partners gericht op vragen en uitdagingen over deze onderwerpen, zowel bij ons op kantoor als online. Daarnaast neemt Microsoft Nederland ook actief deel aan discussies met de Tweede Kamer, verantwoordelijke ministeries, academici en maatschappelijke organisaties gespecialiseerd in deze thema’s. We benadrukken daarbij consequent het belang van het borgen van privacy en de rechten van gebruikers van technologie. Bijvoorbeeld over nieuwe wetgeving die ons zorgen baart, zoals de recent door de Tweede Kamer aangenomen wet computercriminaliteit III en de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.