Outlook Groups is momenteel niet beschikbaar.
Overzicht Systeemvereisten Verwant

Beschrijving

Met Outlook Groups kunt u onderweg met uw team overleggen met een werk- of schoolaccount voor Office 365. Neem deel aan de meest recente discussies, deel foto's en notities en werk samen aan bestanden. Met Outlook Groups kunt u het volgende doen: * Eenvoudig deelnemen aan e-mailgroepsgesprekken * Foto’s delen en berichten leuk vinden of een persoon of een groep @vermelden * Samenwerken met behulp van het gedeelde OneNote-notitieblok voor teams * Samenwerken aan Office-documenten (Word, Excel of PowerPoint) die zijn gedeeld met uw groep of deze documenten weergeven Begin vandaag nog met Outlook Groups om beter met uw team samen te werken. Zie voor meer informatie de FAQ http://aka.ms/outlookgroupsfaq.

Schermopname

Aanvullende informatie

Uitgever

Microsoft Corporation

Releasedatum

24-6-2015

Geschatte grootte

38,25 MB

Leeftijdscategorie

3 jaar en ouder

Categorie

Productiviteit

Met deze app kunt u

Uw locatie gebruiken
Uw webcam gebruiken
Uw microfoon gebruiken
Toegang verkrijgen tot uw internetverbinding
Toegang verkrijgen tot uw internetverbinding en werken als server.
Toegang verkrijgen tot uw thuis- of bedrijfsnetwerken
Uw afbeeldingenbibliotheek gebruiken
Uw ondernemingsdomeinreferenties gebruiken
De software- en hardwarecertificaten op uw apparaat gebruiken
Toegang verkrijgen tot de gebruikersnaam en afbeelding van uw account
Gegevens gebruiken die op een extern opslagapparaat zijn opgeslagen
Uw muziekbibliotheek gebruiken
Uw videobibliotheek gebruiken
De afspraken in uw agenda gebruiken

Installatie

Download deze app terwijl u bent aangemeld bij uw Microsoft-account en installeer de app op maximaal tien Windows 10-apparaten.

Ondersteunde taal

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Nederlands (Nederland)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)
中文(台灣)


Extra voorwaarden

Transactievoorwaarden
Outlook Groups licentievoorwaarden
LICENTIEBEPALINGEN VOOR MICROSOFT SOFTWARE MICROSOFT OUTLOOK GROUPS voor Windows Phone Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een van zijn gelieerde ondernemingen) en u. Lees deze voorwaarden aandachtig door. Deze zijn van toepassing op de bovengenoemde software. De bepalingen zijn tevens van toepassing op het volgende van Microsoft: • updates, • aanvullingen, • op internet gebaseerde services, en • ondersteuningsservices voor deze software, tenzij bij deze onderdelen andere voorwaarden zijn meegeleverd. In dat geval gelden de meegeleverde bepalingen. DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE GEBRUIKEN. INDIEN U ZICH HOUDT AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HEBT U DE ONDERSTAANDE RECHTEN. 1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN. U mag één exemplaar van de software gebruiken en installeren op een Windows Phone-apparaat dat uw eigendom is of dat u beheert, ten behoeve van toegang tot en interactie met de Groups-toepassing waarvoor u toegangsrechten hebt via het Microsoft Office 365-abonnement van uw bedrijf. Uw toegang tot Groups via het gebruik van deze software moet voldoen aan de bestaande licentievoorwaarden voor Microsoft Office 365 die op u van toepassing zijn middels het abonnement van uw bedrijf. De privacyverklaring van deze software is van toepassing op uw gebruik van de software op uw mobiele apparaat en op de gegevens die door deze toepassing worden verzameld. Voor het gebruik van de service Office 365 Groups (geraadpleegd door deze toepassing) geldt de privacyverklaring voor de service Office 365. U kunt toegang krijgen tot de privacyverklaring via de koppelingen in de software en, indien van toepassing, in de app store waar u de software hebt verkregen. U mag kopieën van de software gebruiken en installeren op Windows Phone-apparaten die uw eigendom zijn of die u beheert, mits u beschikt over een geldige abonnementslicentie voor de service Microsoft Office 365 Groups. 2. OP INTERNET GEBASEERDE SERVICES. Microsoft levert internetdiensten bij de software. Deze mogen te allen tijde worden gewijzigd of beëindigd. U mag deze services op geen enkele wijze zodanig gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de beschikbaarheid van deze services voor anderen in het gedrang komt. U mag de services niet gebruiken om uzelf op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang te verschaffen tot services, gegevens, accounts of netwerken. 3. PROGRAMMA'S VAN DERDEN. In de software kunnen programma's van een derde partij zijn opgenomen die door Microsoft, niet door de derde partij, aan u in licentie worden gegeven op grond van deze overeenkomst. Eventuele kennisgevingen voor het programma van derden zijn slechts ter referentie voor u bijgevoegd. 4. OPGENOMEN MICROSOFT-PROGRAMMA’S. De software bevat andere Microsoft-programma's. Deze licentiebepalingen gelden voor uw gebruik van deze programma's. 5. DRAAGWIJDTE VAN DE LICENTIE. De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Deze overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten voor het gebruik van de software. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor. U mag de software alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst, tenzij het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking. Hierbij dient u zich te houden aan de technische beperkingen in de software die ervoor zorgen dat u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. Het is niet toegestaan • de technische beperkingen in de software te omzeilen; • de software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of disassembleren, tenzij en alleen voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht; • meer kopieën te maken van de software dan is vermeld in deze overeenkomst of, ondanks deze beperking, is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht; • de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren; • de software te verhuren, in lease te geven of uit te lenen; • de software of deze overeenkomst aan enige derde over te dragen; of • de software te gebruiken voor commerciële softwarehostingdiensten. 6. RESERVEKOPIE. U mag één reservekopie maken van de software. U mag deze reservekopie alleen gebruiken om de software opnieuw te installeren. 7. DOCUMENTATIE. Iedereen die geldige toegang heeft tot uw Windows Phone-apparaat, mag de documentatie kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden. 8. OVERDRACHT NAAR EEN ANDER WINDOWS-TELEFOONTOESTEL. U mag de software verwijderen en installeren voor eigen gebruik op een ander Windows Phone-apparaat dat uw eigendom is of onder uw zeggenschap staat. U mag dit niet doen om deze licentie te delen op meerdere apparaten. 9. EXPORTBEPERKINGEN. Op de software is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. U moet u houden aan alle nationale en internationale exportwetten en regels die van toepassing zijn op de software. Dergelijke wetten leggen beperkingen op met betrekking tot bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie www.microsoft.com/exporting voor meer informatie. 10. ONDERSTEUNINGSSERVICES. Aangezien deze software “in de huidige staat” wordt geleverd, bieden we mogelijk geen ondersteuning ervoor. Beperkte klantenondersteuning is echter beschikbaar op office.com/support (help/aanwijzingen) en op support.microsoft.com/contactus (technische ondersteuning). Er kunnen kosten in rekening worden gebracht. 11. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst en de bepalingen voor supplementen, updates, internetservices en productondersteuningsservices die u gebruikt, vormen de volledige overeenkomst voor de software en productondersteuningsservices. 12. TOEPASSELIJK RECHT. a. Verenigde Staten. Als u de software hebt verkregen in de Verenigde Staten, wordt de interpretatie van deze overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington en geldt het recht van de staat Washington voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst. Op alle andere vorderingen, met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit consumentenbeschermingsrecht, mededingingsrecht en onrechtmatige daad is het recht van de staat waar u woont van toepassing. b. Buiten de Verenigde Staten. Indien u de software hebt verkregen in een ander land, wordt de overeenkomst beheerst door de wetgeving van dat land. 13. JURIDISCH EFFECT. In deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Ook is het mogelijk dat u beschikt over rechten met betrekking tot de partij waarvan u de software hebt verkregen. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten onder het recht in uw rechtsgebied wanneer dit in uw rechtsgebied niet is toegestaan. 14. GEEN GARANTIE. DE SOFTWARE IS IN DE HUIDIGE STAAT IN LICENTIE GEGEVEN. U GEBRUIKT DEZE OP EIGEN RISICO. MICROSOFT WIJST ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN DE HAND. HET IS MOGELIJK DAT U OVER AANVULLENDE CONSUMENTENRECHTEN OF WETTELIJKE GARANTIES BESCHIKT ONDER UW PLAATSELIJKE WETGEVING, WAARIN DEZE OVEREENKOMST GEEN WIJZIGINGEN KAN AANBRENGEN. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN UW LOKALE RECHT, WIJST MICROSOFT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE SOFTWARE AF. VOOR AUSTRALIË: U BESCHIKT OVER WETTELIJKE GARANTIES IN HET KADER VAN DE AUSTRALIAN CONSUMER LAW EN NIETS IN DEZE VOORWAARDEN HEEFT DE BEDOELING AFBREUK TE DOEN AAN DEZE RECHTEN. 15. BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN VERHAAL EN SCHADEVERGOEDING. U KUNT BIJ MICROSOFT EN HAAR LEVERANCIERS ALLEEN DIRECTE SCHADE VERHALEN TOT EEN BEDRAG VAN VIJF AMERIKAANSE DOLLARS (USD 5,00). U KUNT GEEN ANDERE SCHADE VERHALEN, MET INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE, SCHADE DOOR WINSTDERVING, SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE. Deze beperking geldt voor: • alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of programma's van derden; en • vorderingen met betrekking tot niet-naleving van de overeenkomst, garantie of voorwaarden, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voor zover dit is toegestaan op grond van toepasselijk recht. De beperking geldt zelfs als Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovengenoemde beperking of uitsluiting geldt voor u wellicht niet omdat in uw land de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade mogelijk niet is toegestaan.

Dit product rapporteren

Aanmelden om deze app bij Microsoft te melden