Azure AD Domain Services

Gebruik Azure Active Directory (Azure AD) Domain Services om oude apps te migreren van een on-premises domein naar een beheerd domein, zonder dat je de omgeving in de cloud hoeft te beheren.

Wat is Azure AD Domain Services?

Gebruik beheerde domeinservices, zoals domeindeelname, groepsbeleid, LDAP en Kerberos-verificatie, zonder dat je domeincontrollers in de cloud hoeft te implementeren, te beheren en te patchen.

Azure AD Domain Services kan worden geïntegreerd met Azure AD

Laat gebruikers zich aanmelden bij services en apps die zijn verbonden met het beheerde domein met behulp van bestaande Azure AD-referenties. Beveilig toegang en migreer on-premises bronnen naar Azure met bestaande groepen en gebruikersaccounts.

Je domeincontroller als service

Voer oudere apps in de cloud uit wanneer moderne verificatiemethoden niet worden ondersteund en migreer deze apps naar een beheerd domein zonder dat je domeincontrollers in de cloud hoeft te implementeren, te beheren of bij te werken.

Beheerde domeinservices op Azure gebruiken

Gebruik Azure AD Domain Services om virtuele machines van Azure aan een domein toe te voegen zonder dat je domeincontrollers hoeft te implementeren. Meld je aan bij virtuele machines en krijg toegang tot bronnen met behulp van Azure AD-referenties.

On-premises apps migreren naar Azure

Verplaats oudere apps met adreslijsten die on-premises worden uitgevoerd naar Azure, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over identiteitsvereisten.

Implementeer in een paar minuten met hoogwaardige prestaties

Schakel Azure AD Domain Services snel in voor je Azure AD-tenant, selecteer je prestatieniveau en profiteer van hoogwaardige functies zoals resource-forests en dagelijkse back-ups.

Hoogwaardige schaalbaarheid en SLA

Profiteer van hoogwaardige schaalbaarheid en betrouwbaarheid. Azure AD Domain Services is een service met hoge beschikbaarheid die wordt gehost in wereldwijd verspreide datacentra.

Krijg gedetailleerde informatie over Azure AD Domain Services

Extra informatiebronnen voor Azure AD Domain Services

Instructiehandleidingen

Bekijk de stapsgewijze handleidingen voor het configureren en implementeren van Azure AD Domain Services.

Zelfstudies

Lees hoe je Azure AD Domain Services implementeert.

Codevoorbeelden

Zoek codevoorbeelden om snel aan de slag te gaan met de implementatie.

Vergelijk identiteitsservices

Krijg inzicht in de verschillen tussen zelfbeheerde Active Directory Domain Services, Azure AD en beheerde Azure AD Domain Services.

Bescherm je organisatie met een naadloze identiteitsoplossing

Een beheerd domein is geconfigureerd om een eenrichtingssynchronisatie uit te voeren vanuit Azure AD om toegang te bieden tot een centrale set gebruikers, groepen en referenties. Nadat ze zijn gesynchroniseerd, kunnen bronnen rechtstreeks in het beheerde domein worden gemaakt, maar worden ze niet weer gesynchroniseerd met Azure AD. Apps, services en virtuele machines in Azure die verbinding maken met het beheerde domein, kunnen vervolgens algemene Azure AD Domain Service-functies gebruiken. In een hybride omgeving met een on-premises AD-omgeving synchroniseert Azure AD Connect identiteitsgegevens met Azure AD, die vervolgens worden gesynchroniseerd met het beheerde domein.