Microsoft Priva

Een oplossing voor privacybeheer die proactief privacyrisico's identificeert, en helpt om hiertegen te beschermen, medewerkers te geven wat ze nodig hebben om slimme beslissingen te maken op het gebied van gegevensverwerking, en onderwerpaanvragen op schaal te automatiseren en beheren.

Stel persoonlijke gegevens veilig en creëer een werkruimte waarin de privacy wordt gewaarborgd

Identificeer kritieke privacyrisico's en -conflicten

Krijg inzicht in je persoonlijke gegevens en de bijbehorende privacyrisico's die voortkomen uit te veel blootstellen of opslaan, en uit overdrachten met geautomatiseerde gegevensdetectie, intelligentie voor gebruikerstoewijzing, en bijbehorende signalen.

Privacybewerkingen en antwoorden op machtigingverzoeken van betrokkenen automatiseren

Verminder effectief de privacyrisico's met geautomatiseerd beleid, ingebouwde risicodetectie en -herstel, en samenwerkingswerkstromen. Automatiseer en beheer bovendien op schaal machtigingverzoeken van betrokkenen.

Geef medewerkers wat ze nodig hebben om slimme beslissingen op het gebied van gegevensverwerking te maken

Bevorder een proactieve privacycultuur door bewustzijn en verantwoordelijkheid met betrekking tot privacyincidenten en -risico's te vergroten, zonder de werknemersproductiviteit te belemmeren.

Belangrijkste functies van Microsoft Priva

Privacyrisico's identificeren

Krijg inzicht in de privacypostuur van je organisatie, waaronder het landschap van persoonlijke gegevens, en de status en trends van bijbehorende privacyrisico's die samenhangen met gegevensoverdrachten, en met te veel blootstellen en opslaan.

The Microsoft Priva dashboard in Microsoft 365 compliance center.

Abonnementen en prijzen voor Microsoft Priva

De mogelijkheden van Microsoft Priva zijn toegankelijk via twee modules. De module Privacyrisicobeheer biedt toegang tot het beheren van privacyrisico's die worden veroorzaakt door het overbrengen, en te veel blootstellen en opslaan van persoonlijke gegevens. De module Aanvragen voor rechten van betrokkene maakt het maken beheren van aanvragen voor rechten van betrokkene mogelijk.

Priva Privacyrisicobeheer

nieuwe prijs € 4,20 gebruiker/maand
De prijs is exclusief btw.

(jaarabonnement, wordt automatisch verlengd)

Privacybeheer: Risico is de licentienaam van Priva Privacyrisicobeheer. Met de service kun je:

 

• Inzicht krijgen in de persoonlijke gegevens in je Microsoft 365-omgeving (Exchange Online, SharePoint, OneDrive voor Bedrijven, en Microsoft Teams) en de bijbehorende privacyrisico's.

 

• Standaardsjablonen voor privacybeleid gebruiken, waaronder minimalisering van gegevens, te grote blootstelling van gegevens, en gegevensoverdrachten, of deze aanpassen zodat ze voldoen aan de unieke behoeften van je organisatie.

 

• Aanbevolen herstelacties ontvangen om de privacyrisico's actief te verkleinen.

 

• Informatiewerkers betrekken met de productiviteitssuite en ander gedrag stimuleren.

 

Priva Privacyrisicobeheer is beschikbaar als invoegtoepassing voor in aanmerking komende klanten van Microsoft 365 en Office 365. Meer informatie.

 

Je kunt Priva Privacyrisicobeheer 90 dagen gratis uitproberen.

Priva-rechtenaanvragen (1)

nieuwe prijs € 169,20 per gebruiker per jaar
De prijs is exclusief btw.

Privacybeheer - aanvragen voor rechten van betrokkenen (1) is de licentienaam van Priva-aanvragen voor rechten van betrokkenen. Met de service kun je:

 

• Je antwoord op machtigingverzoeken van betrokkenen automatiseren en op schaal beheren.

 

• Microsoft Power Automate-sjablonen gebruiken met bestaande bedrijfsprocessen (vereist de juiste licentie voor Power Automate).

 

• Programmatische toegang tot API's gebruiken.

 

• Veilig samenwerken met andere belanghebbenden via Teams (vereist de juiste licentie voor Teams).
 

Priva-aanvragen voor rechten van betrokkene zijn beschikbaar als invoegtoepassing voor in aanmerking komende klanten van Microsoft 365 en Office 365. Meer informatie.

 

Je kunt Priva-aanvragen voor rechten van betrokkene gedurende 90 dagen zonder extra kosten uitproberen, of maximaal 50 aanvragen voor rechten van betrokkenen maken (afhankelijk van welke het eerst verloopt).

Wat onze klanten zeggen

Novartis logo

Microsoft Priva helpt ons bij het identificeren en voorkomen van kritieke privacyrisico's die voortkomen uit het overbrengen van privégegevens over grenzen heen, en overmatig delen. We empoweren onze werknemers om zelf de risico's te verkleinen, waarbij we onze IT-resources ontlasten zodat deze kunnen worden gebruikt voor urgentere risico's met een hoger ernstniveau.

Beni Gelzer, Hoofd Gegevensprivacy (Zwitserland), Novartis

Resources

Microsoft Priva blog

Lees de laatste aankondigingen over Microsoft Priva.

Microsoft Mechanics-video

Leer meer over de mogelijkheden van Microsoft Priva in deze video.

Technische documentatie

Meer informatie over het instellen en gebruiken van Microsoft Priva.

Microsoft Priva

Stel persoonlijke gegevens veilig en creëer een werkruimte waarin de privacy wordt gewaarborgd.