Meer informatie over commerciële garanties en statutaire rechten


1. Commerciële garanties


Fabrieksgaranties
Veel van de producten die beschikbaar zijn in de Microsoft Store, worden geleverd met fabrieksgaranties. Deze garanties worden rechtstreeks door de fabrikant van het product geleverd. Microsoft is niet verantwoordelijk voor fabrieksgaranties, behalve als het gaat om eigen merkproducten. Fabrieksgaranties dekken mogelijk reparatie of vervanging van defecte producten en technische ondersteuning gedurende een bepaalde periode, maar elke garantie is anders. Sommige fabrikanten beperken de landen of regio's die door de garantie worden gedekt of beperken hoe en waar het product mag worden gebruikt voor kwalificatie van dekking door de garantie. Als er bij een product een fabrieksgarantie wordt geleverd, is de informatie over deze garantie te vinden op de productgegevenspagina in de Microsoft Store. Graag eerst deze informatie doorlezen voordat u het product koopt. Als u vragen hebt, neemt u contact op met Verkoop en ondersteuning.

Uitgebreide serviceplannen of plannen bij ongevalschade
Sommige producten komen in aanmerking voor een uitgebreide garantie van Microsoft (meestal een uitgebreid serviceplan of plan bij ongevalschade), tegen aanvullende kosten verkrijgbaar. Uitgebreide garanties zijn optioneel. Met dit soort plannen wordt de dekking van de fabrieksgarantie vaak gedurende een bepaalde periode verlengd, maar elk plan is anders. Er zijn mogelijk ook uitgebreide garantieplannen verkrijgbaar via andere leveranciers, zelfs als u een product in de Microsoft Store koopt. U kunt een uitgebreid garantieplan kopen na de datum waarop u het verwante product hebt gekocht. Mogelijk biedt uw inboedelverzekering ook dekking die relevant is voor uw product. Planinformatie voor het product is te vinden op de productgegevenspagina van de Microsoft Store. Lees de voorwaarden van het plan zorgvuldig door voordat u een uitgebreid garantieplan koopt.

2. Statutaire garantierechten voor consumenten


Als consument hebt u mogelijk statutaire consumentenrechten en -garanties die wetmatig aan u zijn toegekend. Eventuele commerciële garanties vormen een aanvulling hierop en geen vervanging of beperking van deze rechten.In uw land of regio zijn consumentenbeschermingsgroeperingen of -agentschappen aanwezig die websites en andere informatie aanbieden, die mogelijk nuttig voor u zijn bij het verkrijgen van inzicht over uw consumentenrechten. Microsoft heeft geen verwantschap met deze sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site. Het is mogelijk dat Microsoft op bepaalde momenten voor uw gemak koppelingen aan u ter beschikking stelt. De volgende hulpbron(nen) en website(s) zijn mogelijk nuttig:


Mocht u een probleem ondervinden met uw product, dan neemt u contact op met Verkoop en ondersteuning.