Ondersteuning voor AVG-aansprakelijkheid

Microsoft-services om je AVG-aansprakelijkheid te ondersteunen voor aanvragen van betrokkenen, meldingen van gegevenslekken, en gegevensbeschermingseffectbeoordelingen.

Bekijk documentatie over AVG-aansprakelijkheid

Lees alles over de mogelijkheden van Microsoft-services die je kunt gebruiken om aan specifieke vereisten van de AVG te voldoen. Bekijk documentatie die nuttig is voor je AVG-aansprakelijkheid en voor je begrip van de technische en organisatorische maatregelen die Microsoft heeft getroffen om de AVG te ondersteunen. Documentatie voor gegevensbeschermingseffectbeoordelingen, aanvragen van betrokkenen en meldingen van gegevenslekken wordt geleverd om op te nemen in je eigen aansprakelijkheidsprogramma ter ondersteuning van de AVG.


Documentatie over AVG-aansprakelijkheid

Controlelijst aansprakelijkheid

Een handige lijst met informatie die je mogelijk nodig hebt om aan de AVG te voldoen wanneer je Microsoft-services gebruikt.

Meldingen van gegevenslekken

Microsoft detecteert een lek van persoonlijke gegevens, reageert erop en stelt gegevensbeheerders op de hoogte onder de AVG.

DPIAs

Hoe Microsoft organisaties helpt aan hun eigen verplichtingen omtrent gegevensbeschermingseffectbeoordelingen te voldoen.

Aanvragen van betrokkenen

Hoe Microsoft gegevensbeheerders helpt aanvragen van betrokkenen te adresseren onder de AVG.


Klantovereenkomsten

Online Services-voorwaarden

In de Online Services-voorwaarden vind je de contractuele verplichtingen van Microsoft met betrekking tot de AVG.

Microsoft-productvoorwaarden

Microsoft breidt de verplichtingen in de AVG-voorwaarden uit naar alle volumelicentieklanten.

Addendum voor gegevensbescherming

Microsoft-services breidt de verplichtingen uit naar Microsoft Consulting Services-klanten en anderen.


Microsoft-maatregelen voor AVG-naleving

Ga naar Compliancebeheer

Bekijk en implementeer maatregelen die Microsoft gebruikt om verplichtingen onder de AVG te ondersteunen.

Toewijzing van AVG-maatregelen

Bekijk een uitgebreide toewijzing van Microsoft-maatregelen aan AVG-verplichtingen.

Veelgestelde vragen over AVG-naleving

Lees alles over onze contractuele verplichting jegens jou en ons eigen doel met betrekking tot naleving van de AVG.