Language:

Microsoft Safety Scanner

Selecteer een versie:
Downloaden


Microsoft Safety Scanner is een scanhulpmiddel dat is ontworpen om malware op te sporen en te verwijderen van Windows-computers. U kunt het eenvoudigweg downloaden en een scan uitvoeren om malware op te sporen en te proberen de wijzigingen die zijn veroorzaakt door geïdentificeerde bedreigingen te herstellen.

Safety Scanner scant alleen na handmatige inschakeling en blijft 10 dagen na het downloaden ervan beschikbaar voor gebruik. We bevelen aan dat u altijd de nieuwste versie van dit hulpmiddel downloadt voorafgaand aan elke scan.

OPMERKING: Dit hulpmiddel is geen vervanging voor uw antimalware-product. Voor real-time bescherming met automatische updates gebruikt u Windows Defender Antivirus op Windows 10 en Windows 8 of Microsoft Security Essentials op Windows 7. Deze antimalware-producten hebben ook krachtige opties voor het verwijderen van malware. Als u met deze producten moeilijkheden ondervindt bij het verwijderen van malware, kunt u onze Help-sectie raadplegen over hetverwijderen van lastige bedreigingen.

Systeemvereisten

Safety Scanner helpt bij het verwijderen van kwaadaardige software van computers die werken met Windows 10, Windows 10 Tech Preview, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server Tech Preview, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 of Windows Server 2008. Raadpleeg het Microsoft levenscyclusbeleid.

Een scan uitvoeren

  1. Download dit hulpmiddel en open dit.
  2. Selecteer het type scan dat u wilt uitvoeren en start de scan.
  3. Neem de scanresultaten op het scherm door. Het hulpmiddel levert een lijst met alle geïdentificeerde malware.

Om dit hulpmiddel te verwijderen, verwijdert u het uitvoerbare bestand (standaard msert.exe).

Voor meer informatie over de Safety Scanner leest u het ondersteunende artikel over problemen oplossen met behulp van Safety Scanner.

Gerelateerde hulpmiddelen

Latest news
VIEW ALL