Share

 Omówienie licencjonowania produktów

Aby zrozumieć licencjonowanie producentów systemów, istotne jest zrozumienie, jak pakowane jest oprogramowanie firmy Microsoft. Przejrzyj następujące zasoby, aby zobaczyć, jak oprogramowanie jest preinstalowane i sprzedawane.

Licencja typu OEM System Builder


Oprogramowanie firmy Microsoft dla producentów systemów OEM jest licencjonowane na podstawie licencji umocowanej na zewnątrz wszystkich pakietów producentów systemów OEM. Większość programów dla producentów systemów OEM zawiera identyczną licencję na oprogramowanie — ta sama licencja obejmuje wiele produktów.

Na przykład ta sama licencja obejmuje produkty Windows dla stacji roboczych i serwerów. Licencja obejmuje prawo producenta systemów do dystrybuowania oprogramowania. Licencja typu OEM System Builder to umowa między firmą Microsoft a użytkownikiem, producentem systemów.

Uwaga W dodatku do licencji producenta systemów każdy system klienta musi zostać zaprojektowany, wprowadzony na rynek i dystrybuowany jako urządzenie komputerowe ogólnego przeznaczenia. Zwrot „ogólnego przeznaczenia” oznacza, że urządzenie może być używane do wypełniania zadań lub przeprowadzania procesów związanych z działalnością użytkownika indywidualnego lub biznesową, takich jak poczta e-mail, przetwarzanie tekstu, korzystanie z sieci/Internetu, planowanie i zarządzanie finansami osobistymi. System klienta może nie być zaprojektowany, wprowadzany na rynek czy dystrybuowany jako urządzenie o ustalonej funkcji, przeznaczone do użytku w konkretnej branży lub jako urządzenie specjalnego przeznaczenia, takie jak urządzenia przemysłowe, bankomaty, rozwiązania dla punktów sprzedaży, kioski samoobsługowe, urządzenia do znakowania cyfrowego, urządzenia medyczne czy dekodery STB, samochodowe systemy rozrywki, urządzenia przenośnej nawigacji, osobiste odtwarzacze nośników, systemy cyfrowej łączności bezprzewodowej i telefonii komórkowej, komunikatory wideo i komputery kieszonkowe.

Nie dotyczy to produktów Windows 8.1 Pro, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business i Windows Vista Ultimate.

Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft

 
Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft

Istotne jest rozróżnianie licencji typu OEM System Builder od Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft, które określają prawo użytkowania oprogramowania przez użytkownika.

Użytkownicy końcowi muszą zaakceptować Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania. Jest to umowa między producentem a jego klientem.

Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft definiują prawa i ograniczenia użytkownika końcowego mające zastosowanie do używania oprogramowania, w tym:

  • Jak można używać oprogramowania.
  • Czy licencja może zostać przekazana.
  • Prawa do zmiany na starszą wersję produktu.

Licencjonowanie specyficzne dla produktów

Promo Zone
Pomóż klientom poznać nowy system Windows