ମାଗଣା
ଏହି ଆପ୍ ପାଇଁ Microsoft Edge ର ନବୀନତମ ସଂସ୍କରଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ।
ମାଗଣା

ବିବରଣୀ

ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବିଲିୟର୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେର୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଖେଳ | ଆପଣ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଲିୟର୍ଡ ଖେଳିପାରିବେ, କିମ୍ବା ବିଲିୟର୍ଡ ଲବିକୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ନୂତନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବେ | ଏହି ଖେଳର ନିୟମ ହେଉଛି 8-ବଲ୍ ସ୍ନୁକର | ଅନ୍ୟ ବିଲିୟର୍ଡ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ |

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

Player22.com

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

06-09-23

ଆନୁମାନିକ ଆକାର

1.4 MB

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

3 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରିବ

ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫାଇଲ୍‌, ପେରିଫେରାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍‌, ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍‌ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରୀ ଆକସେସ୍‍ କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‍ ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଶଟି Windows 10 ଡିଭାଇସ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ.

ସମର୍ଥିତ ଭାଷା

English (United States)ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଖେଳ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ
ରିପୋର୍ଟ୍ ବେଆଇନ ବିଷୟ ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ପାଦ

ଆଇନଗତ ଅଂସପୃକ୍ତି

ଏହି ବିକ୍ରେତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ସେହି ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ସେବାସମୂହ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନକୁ ପାଳନ କରେ