ମୁକ୍ତ
ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା କହିବାକୁ Windows ଚୟନ କରନ୍ତୁI
ମୁକ୍ତ
ସିଷ୍ଟମ୍‌ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡିକ

ବିବରଣୀ

ସର୍ବଦା ଅପ-ଟୁ-ଡେଟ୍‌, ସର୍ବଦା Windows ଭାଷା ଅନୁଭୁତିରେ ସୁଧାର! Windows ବର୍ତ୍ତମାନ Microsoft Store ମାଧ୍ୟମରୁ ନିଶୁଳ୍କ ଭାଷା ଅପଡେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି. ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଅବିରତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା କୁ ଉନ୍ନତ କରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ଏହି ଅପଡେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃଭାବରେ ପ୍ରେରଣ ହେବ. ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁଭୂତି ପ୍ୟାକ୍ ଆପ୍ଲିକେଶନ୍‌ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କର ଭାଷାରେ Windows ପାଠ୍ୟ ସର୍ବଦା ଅପ୍‌-ଟୁ-ଡେଟ୍‌ ରହିବ. ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ Windows ପାଠ୍ୟ କୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଛୁକ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଫିଡବ୍ୟାକ୍‌ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଠ୍ୟ କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସହଜରେ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ଯାହା Windowsରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାଏ. ମାତ୍ର Cortana ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ “ମତାମତ ହବ୍” ଟାଇପ୍‌ କରନ୍ତୁ କିମ୍ୱା Windows କୀ + F କୁ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ଧରି ରଖନ୍ତୁ. ନୋଟ୍‌: ଅତିରିକ୍ତ ଭାଷା ଫିଚର୍‌ ସୁବିଧା ଯେପରିକି ବନାନ ଶବ୍ଦକୋଷ ଏବଂ ସ୍ପିଚ୍‌ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ. ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ଥାପିତ ଫିଚର୍‌ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ.

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

Microsoft Corporation

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

19-11-17

ଆନୁମାନିକ ଆକାର

29.5 MB

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ହୋଇନାହିଁ


ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରିବ

Applications with this capability can provide language translations that can be used by parts of the Windows Experience.
localExperienceCumulativeInternal

ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର Windows 10 ଡିଭାଇସ୍‌ସମୂହରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ.

ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହାର୍ଡ୍‌ ଡ୍ରାଇଭ୍‌ରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ.

ସମର୍ଥିତ ଭାଷା

ଓଡ଼ିଆ (ଭାରତ)

ଅତିରିକ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ

କାରବାରର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ

ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ