2020 GT World Challenge Pack DLC
₹ 644.00
Xbox ରେ ଅନଲାଇନ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେୟାର୍ କୁ Xbox Live Gold ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ (ଗ୍ରହିତା ପୃଥକ ବିକ୍ରି ହେଲା)।
ଏହି ସାମଗ୍ରୀ କୁ ଗୋଟିଏ ଗେମ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ (ପୃଥକ ବିକ୍ରି ହେଲା)।
₹ 644.00
ସିଷ୍ଟମ୍‌ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡିକ

ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ

ବିବରଣୀ

The 2020 GT WORLD CHALLENGE PACK DLC adds a new track, two new cars, more than 60 new liveries and the 2020 GT World Challenge season to Assetto Corsa Competizione! The DLC pack features the following addictions: - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari - Imola - Ferrari 488 GT3 EVO 2020 - Mercedes-AMG GT3 EVO (2020) - 60+ new car liveries - All 2020 GT WORLD CHALLENGE drivers and team entries - New 2020 Pirelli ""DHE"" Tyre Model - New 2020 GT WORLD CHALLENGE Season BoP

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

505 Games

ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ

KUNOS Simulazioni

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

27-01-21

ଆନୁମାନିକ ଆକାର

10.09 MB

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

3 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟଗୁଡିକ

ଦର ରେଞ୍ଜ: ₹ ୬୪୪.୦୦ ରୁ ₹ ୧,୪୦୦.୦୦

ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍‌କୁ ସଂଯୋଗ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଘର Xbox One କନସୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍‌ରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରବେଶ ରହିବ.

ଅତିରିକ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ

Xbox Live ଆଚରଣ ସଂହିତା
2020 GT World Challenge Pack DLC ଗୋପନୀୟତା ପଲିସି
କାରବାରର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ
2020 GT World Challenge Pack DLC ଲାଇସେନ୍ସ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ
©KUNOS Simulazioni Srl – 2018-2020. All rights reserved. Developed by KUNOS Simulazioni Srl. Published by 505 Games. All trademarks are property of their respective owners and are used under license.

ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ୍ କରିବାକୁ