ମୁକ୍ତ
ମୁକ୍ତ
ସିଷ୍ଟମ୍‌ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡିକ

ବିବରଣୀ

2DCraft is a fun game where you can place and destroy blocks, and all sorts of things; try it out yourself! You can even make mods (mod maker comes with the game).

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ

ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ କଣ ନୂତନ ଅଛି

0.8.30: Fixes to occasional crashes to do with rendering and mods

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

hamarb123 FunBandit29

କୋପୀରାଇଟ୍

hamarb123 FunBandit29 © 2015 - 2021

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

31-10-16

ଆନୁମାନିକ ଆକାର

9.45 MB

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

3 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରିବ

ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫାଇଲ୍‌, ପେରିଫେରାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍‌, ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍‌ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରୀ ଆକସେସ୍‍ କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‍ ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ
ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କୋଡ୍‌ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
ଫାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍

ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଶଟି Windows 10 ଡିଭାଇସ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ.

ସମର୍ଥିତ ଭାଷା

English (United States)

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ସୂଚନା

2DCraft ୱେବସାଇଟ୍‍
2DCraft ସମର୍ଥନ

ଅତିରିକ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ

2DCraft ଗୋପନୀୟତା ପଲିସି
କାରବାରର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ
2DCraft ଲାଇସେନ୍ସ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ
By installing you agree to the license/EULA at https://hamarb123.github.io/eula.html

ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଖେଳ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ