ମୁକ୍ତ
ମୁକ୍ତ
ସିଷ୍ଟମ୍‌ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡିକ

ବିବରଣୀ

Play Amazing Bubble Breaker, the best bubble breaker game in store. Are you looking for a challenge? Great! Amazing Bubble Breaker, except the easy mode, has a medium and hard mode for anyone who wants to test their skills. Four amazing bubble themes and two great backgrounds with wonderful animations. Compare your score with other people thanks to online players ranking 100% free Classic, fun and entertaining gameplay Four beautiful themes Two amazing backgrounds Three game difficulties Online ranking system In-game statistics Contact us Email : support@amazinghedgehog.com Facebook : https://www.facebook.com/AmazingHedgehogStudio

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ

ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

  • 100% free
  • Classic, fun and entertaining gameplay
  • Four beautiful bubbles themes
  • Two amazing game backgrounds
  • Three game difficulties
  • Online ranking system
  • In-game statistics

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

Amazing Hedgehog

କୋପୀରାଇଟ୍

Amazing Hedgehog Studio

ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ

Amazing Hedgehog Studio

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

21-03-19

ଆନୁମାନିକ ଆକାର

31.98 MB

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

3 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରିବ

ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‍ ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଲାଇବ୍ରେରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ

ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଶଟି Windows 10 ଡିଭାଇସ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ.

ସମର୍ଥିତ ଭାଷା

English (United States)ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଖେଳ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ