ମୁକ୍ତ
+ ଅଫର୍‌ଗୁଡିକ ଇନ-ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟ
ମୁକ୍ତ
ସିଷ୍ଟମ୍‌ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡିକ

ବିବରଣୀ

This application can manage of Microsoft Azure Virtual Machine power state (start/stop). It is targeted for the machine that is being managed by Azure Resource Manager (ARM), and you need a Azure AD user (isn't Microsoft account) with the appropriate roles.

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ

ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

yamamo Works

କୋପୀରାଇଟ୍

Copyright (C) 2016 yamamo

ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ

yamamo Works

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

24-01-16

ଆନୁମାନିକ ଆକାର

8.8 MB

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

3 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରିବ

ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‍ ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ

ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଶଟି Windows 10 ଡିଭାଇସ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ.

ପ୍ରବେଶଯୋଗ୍ୟ

ଉତ୍ପାଦ ଡେଭଲପର୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରବେଶଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ, ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ସହଜ କରି.

ସମର୍ଥିତ ଭାଷା

English (United States)
日本語 (日本)

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ସୂଚନା

AzureVM Power Switch ୱେବସାଇଟ୍‍

ଅତିରିକ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ

କାରବାରର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ

ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ