ମାଗଣାଇନ-ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅଫର୍
ଇନ-ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅଫର୍
ମାଗଣା+

ବିବରଣୀ

ନିର୍ମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ବନ୍ଧାକୋବି ପାଇବା ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଫୋପାଡି ଦିଅ | ନିର୍ମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ସ୍କୋର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଦଳୀ ପାଇବା ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଗୁଳି କର | ମଞ୍ଚରେ ଲୁକ୍କାୟିତ କଦଳୀ ଖୋଜି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କୋର ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ | [କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ] ଡ୍ରାଗ୍ ସହିତ ଇଚ୍ଛିତ ସ୍ଥାନକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଳି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ | ମାଙ୍କଡ଼କୁ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ସହିତ କ skills ଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ | [ଖେଳ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ] - ଗୋରିଲା ଏବଂ ଗିବନ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତା ସହିତ 8 ଟି ଭିନ୍ନ ମାଙ୍କଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରି ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ସମର୍ଥ | - ନଡ଼ିଆ ସଂଗ୍ରହ କରି ସମ୍ବଳ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ | - ଅସୁବିଧା ବାଛିବାରେ ସକ୍ଷମ | - ଷ୍ଟେଜ୍ ସଫା ହେବାପରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅବ୍ୟବହୃତ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୋନସ୍ ସ୍କୋର ଅର୍ଜନ କରାଯାଇପାରିବ | - ଷ୍ଟେଜ୍ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଖେଳ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସ୍କିପ୍ ବଟନ୍ ଉପଲବ୍ଧ | - ଭୂକମ୍ପ ଆଇଟମ୍ ସହିତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ହଲାଇବାକୁ ସମର୍ଥ | - ବରଫ ଆଇଟମ୍ ସହିତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ | - ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଇଟମ୍ ସହିତ କଦଳୀ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ | - ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବଟନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ | - ସ୍କୋର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ତାରକା ସଂଖ୍ୟା ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ | - 16 ଟି ଭାଷା ସମର୍ଥିତ | Facebook: https://www.facebook.com/mobirixplayen YouTube: https://www.youtube.com/user/mobirix1

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ

ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

MOBIRIX Corporation

କୋପୀରାଇଟ୍

mobirix

ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ

mobirix

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

07-01-22

ଆନୁମାନିକ ଆକାର

244.87 MB

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

3 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରିବ

ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‍ ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ

ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଶଟି Windows 10 ଡିଭାଇସ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ.

ସମର୍ଥିତ ଭାଷା

English (United States)

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ସୂଚନା

Catapult Quest ୱେବସାଇଟ୍‍
Catapult Quest ସମର୍ଥନ


ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଖେଳ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ
ରିପୋର୍ଟ୍ ବେଆଇନ ବିଷୟ ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ପାଦ

ଆଇନଗତ ଅଂସପୃକ୍ତି

ଏହି ବିକ୍ରେତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ସେହି ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ସେବାସମୂହ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନକୁ ପାଳନ କରେ