FAR CRY® 6 - VICE PACK
FAR CRY® 6 - VICE PACK
ପୃଥକଭାବରେ ବିକ୍ରି ହୋଇନାହିଁ
ସିଷ୍ଟମ୍‌ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡିକ

ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ

ବିବରଣୀ

The Vice Pack includes the "Miami Strip" outfit, “Skorpion” weapon, the convertible vehicle, The "Gold Bullion" weapon charm, The "Letter Opener" vehicle accessory and “Champagne” the classy but deadly white panther companion.

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

UBISOFT

ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ

UBISOFT TORONTO

ଆନୁମାନିକ ଆକାର

10.11 MB

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

18 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟଗୁଡିକ

ଦର ରେଞ୍ଜ: ₹ ୪୧୯.୦୦ ରୁ ₹ ୪,୧୭୪.୦୦

ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍‌କୁ ସଂଯୋଗ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଘର Xbox One କନସୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍‌ରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରବେଶ ରହିବ.

ସମର୍ଥିତ ଭାଷା

English (United States)


ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ୍ କରିବାକୁ