ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ₹ 3,399.00 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ ₹ 1,359.60 ଅଛି
60% କମ • 9 ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ
ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସାଇନ ଇନ କରନ୍ତୁ
 
ସଂସ୍କରଣ ଗୁଡିକର ତୁଳନା କରନ୍ତୁ

ବିବରଣୀ

The Forza Horizon 4 Ultimate Add-Ons Bundle includes the Forza Horizon 4 Car Pass, VIP Membership, Formula Drift Car Pack, Best of Bond Car Pack, and the Fortune Island and LEGO Speed Champions expansions. This add-on requires Forza Horizon 4 (game sold separately). Upgrade to Ultimate today!

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

Microsoft Studios

ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ

Playground Games

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

01-10-18

ଆନୁମାନିକ ଆକାର

14.51 GB

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

3 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର Windows 10 ଡିଭାଇସ୍‌ସମୂହରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ.

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ସୂଚନା

Forza Horizon 4 Ultimate Add-Ons Bundle ସମର୍ଥନ


ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଖେଳ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ