Forza Horizon 5 2008 Dodge Magnum
Forza Horizon 5 2008 Dodge Magnum
₹ 164.00
ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସାଇନ ଇନ କରନ୍ତୁ
ଏହି ସାମଗ୍ରୀ କୁ ଗୋଟିଏ ଗେମ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ (ପୃଥକ ବିକ୍ରି ହେଲା)।
₹ 164.00

ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ

ବିବରଣୀ

Forza Horizon 5 2008 Dodge Magnum

ଏହି ଗେମ୍ ପାଇଁ ଆଡ୍-ଅନ୍

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

Xbox Game Studios

ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ

Playground Games

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

19-05-22

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

3 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟଗୁଡିକ

ଦର ରେଞ୍ଜ: ₹ ୧୪୭.୬୦ ରୁ ₹ ୧,୧୬୯.୧୦

ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର Windows 10 ଡିଭାଇସ୍‌ସମୂହରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ.

ଅତିରିକ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ

Xbox Live ଆଚରଣ ସଂହିତା
Forza Horizon 5 2008 Dodge Magnum ଗୋପନୀୟତା ପଲିସି
କାରବାରର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ
Forza Horizon 5 2008 Dodge Magnum ଲାଇସେନ୍ସ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ
Microsoft Service Agreement: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ୍ କରିବାକୁ