Forza Horizon 5 2018 Ferrari FXX-K E
Forza Horizon 5 2018 Ferrari FXX-K E
₹ 164.00
ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସାଇନ ଇନ କରନ୍ତୁ
ଏହି ସାମଗ୍ରୀ କୁ ଗୋଟିଏ ଗେମ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ (ପୃଥକ ବିକ୍ରି ହେଲା)।
₹ 164.00

ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ

ବିବରଣୀ

Forza Horizon 5 2018 Ferrari FXX-K E

ଏହି ଗେମ୍ ପାଇଁ ଆଡ୍-ଅନ୍

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

Xbox Game Studios

ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ

Playground Games

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

20-01-22

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

3 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟଗୁଡିକ

ଦର ରେଞ୍ଜ: ₹ ୧୪୭.୬୦ ରୁ ₹ ୧,୧୬୯.୧୦

ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର Windows 10 ଡିଭାଇସ୍‌ସମୂହରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ.

ଅତିରିକ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ

Xbox Live ଆଚରଣ ସଂହିତା
Forza Horizon 5 2018 Ferrari FXX-K E ଗୋପନୀୟତା ପଲିସି
କାରବାରର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ
Forza Horizon 5 2018 Ferrari FXX-K E ଲାଇସେନ୍ସ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ
Microsoft Service Agreement: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ୍ କରିବାକୁ
ରିପୋର୍ଟ୍ ବେଆଇନ ବିଷୟ ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ପାଦ

ଆଇନଗତ ଅଂସପୃକ୍ତି

ଏହି ବିକ୍ରେତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ସେହି ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ସେବାସମୂହ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନକୁ ପାଳନ କରେ