ମୁକ୍ତଇନ-ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅଫର୍
ଇନ-ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅଫର୍

ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ବନିମ୍ନ OS ଆବଶ୍ୟକ: Windows 10 ମେ 2019 ଅଦ୍ୟତନ।ସିଷ୍ଟମ୍ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ

ମୁକ୍ତ+
ସଂସ୍କରଣ ଗୁଡିକର ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମ୍‌ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡିକ

ଏହି ବଣ୍ଡଲ୍‌ରେ

ବିବରଣୀ

Become Agent 47 and experience the start of the World of Assassination trilogy for FREE. Begin your journey as an initiate and meet your handler at the training facility to become an Agent of the ICA. Now, you're ready for action. Already completed training? Use the HITMAN 3 Free Starter Pack to import all locations that you can already access in HITMAN 2 and play them with the new features and improvements from HITMAN 3, including updated lighting effects, animations and Agent 47's new camera item. You are required to sign up for a free IOI Account and receive updates from IO Interactive to access some content.

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ

ଆପଣ ଏହି ଅନୁଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

IO Interactive A/S

ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ

IO Interactive A/S

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

20-01-22

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

18 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରିବ

ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫାଇଲ୍‌, ପେରିଫେରାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍‌, ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍‌ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରୀ ଆକସେସ୍‍ କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‍ ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
S-ମୋଡ୍ ରେ Windows 10 ଡିଭାଇସ୍ ରେ ସଂସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।

ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟଗୁଡିକ

ଦର ରେଞ୍ଜ: ମୁକ୍ତ ରୁ ₹ ୧,୮୯୯.୦୦

ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ରହୁଛନ୍ତି, Windows 10 PC ରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକସେସ୍‌ ନିଅନ୍ତୁ। ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ।

ସମର୍ଥିତ ଭାଷା

English (United States)
Français (France)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Italiano (Italia)
Deutsch (Deutschland)ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଖେଳ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ