₹ 4,719.99ଇନ-ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅଫର୍
ଇନ-ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅଫର୍
₹ 4,719.99+
ସିଷ୍ଟମ୍‌ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡିକ

ବିବରଣୀ

Experiment and have fun in the ultimate playground as Agent 47 to become the master assassin. Travel around the globe to exotic locations and eliminate your targets with everything from a katana or a sniper rifle to an exploding golf ball or some expired spaghetti sauce. HITMAN - Game of the Year Edition includes all of this brand new content: - "Patient Zero" campaign featuring 4 new missions - 3 new Themed Escalation Contracts - 3 new Outfits - 3 new Weapons Plus all missions & locations from the award-winning first season of HITMAN: - 7 exotic locations: ICA Facility, Paris, Sapienza, Marrakesh, Bangkok, Colorado and Hokkaido. - 3 bonus missions and a special holiday mission - 50+ Escalation Contracts - 200+ Featured Contracts - 8 Challenge Packs - 700+ challenges that award XP and new unlocks

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ

ଆପଣ ଏହି ଅନୁଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

Io-Interactive A/S

ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ

Io-Interactive A/S

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

07-11-17

ଆନୁମାନିକ ଆକାର

84.41 GB

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

18 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟଗୁଡିକ

ଦର ରେଞ୍ଜ: ₹ ୪୯୦.୮୭ ରୁ ₹ ୧,୫୮୧.୧୯

ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍‌କୁ ସଂଯୋଗ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଘର Xbox One କନସୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍‌ରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରବେଶ ରହିବ.

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ସୂଚନା

HITMAN™ - Game of the Year Edition ୱେବସାଇଟ୍‍


ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଖେଳ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ