ମୁକ୍ତ
ମୁକ୍ତ
ସିଷ୍ଟମ୍‌ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡିକ

ବିବରଣୀ

Download and play Jigsaw Puzzle Adventure on fullscreen. The game has 12 categories and 300 pictures. You can choose the size of the puzzle: 12 pieces, 48 pieces and 96 pieces. If you have a hard time solving the puzzle there is a solve button and it will help you solve it. Have fun!

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ

ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

  • 12 Categories
  • 300 Pictures
  • 12 pieces size
  • 48 pieces size
  • 96 pieces size
  • Solve button
  • Sort button

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

Sublime Co

କୋପୀରାଇଟ୍

Sublime Co

ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ

Sublime Co

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

14-04-16

ଆନୁମାନିକ ଆକାର

145.61 MB

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

3 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରିବ

ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‍ ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଶଟି Windows 10 ଡିଭାଇସ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ.

ସମର୍ଥିତ ଭାଷା

English (United States)ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଖେଳ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ