Minecraft SpongeBob SquarePants
₹ 434.00
ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସାଇନ ଇନ କରନ୍ତୁ
ଏହି ସାମଗ୍ରୀ କୁ ଗୋଟିଏ ଗେମ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ (ପୃଥକ ବିକ୍ରି ହେଲା)।
₹ 434.00

ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ

ବିବରଣୀ

Are you ready, kids? It’s time to join your favourite under-the-sea chums on an adventure in Minecraft! Visit Bikini Bottom and help make today the BEST DAY EVER for SpongeBob, Patrick, Sandy, and friends. Complete with 40 skins. Created by Spark Universe

ଏହି ଗେମ୍ ପାଇଁ ଆଡ୍-ଅନ୍

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

Microsoft Studios

କୋପୀରାଇଟ୍

© 2022 Microsoft Corporation and Mojang

ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ

Mojang/Microsoft Studios

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

30-06-22

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

7 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟଗୁଡିକ

ଦର ରେଞ୍ଜ: ମୁକ୍ତ ରୁ ₹ ୩୯୦.୬୦

ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର Windows 10 ଡିଭାଇସ୍‌ସମୂହରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ.


ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ୍ କରିବାକୁ