ମାଗଣା
ଏହି ଆପ୍ ପାଇଁ Microsoft Edge ର ନବୀନତମ ସଂସ୍କରଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ।
ମାଗଣା

ବିବରଣୀ

ଏହି ମାଗଣା ଖେଳ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେୟାର ଖେଳ ଖେଳ, ଆମର ଲାଇଭ ଚାଟ୍ ରୁମରେ ଯୋଗ ଦିଅ, ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ଧୁ କର | [--- ମଲ୍ଟିପ୍ଲେୟାର ଖେଳଗୁଡିକର ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ---] ପ୍ରକୃତ ମାନବ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ଖେଳନ୍ତୁ: + ପୁଲ୍, 8-ବଲ୍ ସ୍ନୁକର ନିୟମ ସହିତ | + ବୋର୍ଡ ଖେଳ: ସଂଯୋଗ 4. ଆମେରିକୀୟ ଚେକର୍ସ | ଚେସ୍ ଓଥେଲୋ | ସମୁଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧ | ଟିକ ଟାକ ଟୋ। + ମସ୍ତିଷ୍କ ଖେଳ: ସ୍ମୃତି, ମାଙ୍କଡ଼ ଫଳ, ସୁଦୋକୁ | + ବୋକସ୍ ବଲ୍: ଆମର ମୂଳ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଖେଳ ... [--- ସାମାଜିକ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକର ତାଲିକା ---] ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆପ୍ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବେ | ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ନିରାପଦରେ ରହିବା ସମୟରେ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବେ | + ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଟ୍: ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ଫଟୋ ଏବଂ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ | + ଭିଡିଓ କଲ୍: ଆମର ମାଗଣା ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ କାହାକୁ କଲ କରନ୍ତୁ | + ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇମେଲ୍ ବାକ୍ସ | + ସର୍ବସାଧାରଣ ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ ରୁମ୍, ଫୋରମ୍ ବୋର୍ଡ: ଦେଶ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା | + ବନ୍ଧୁ ତାଲିକା: ତତକ୍ଷଣାତ୍ ମେସେଜିଂ ପାଇଁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ତାଲିକା ରଖ | + ଡେଟିଂ; ଇଭେଣ୍ଟ ସଂଗଠନ ... ଟିପନ୍ତୁ: ଆପ୍ ରେ ମୋଡରେଟର୍ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ସଠିକ୍ ଆଚରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ |

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

Player22.com

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

08-08-23

ଆନୁମାନିକ ଆକାର

1.06 MB

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

12 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରିବ

ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫାଇଲ୍‌, ପେରିଫେରାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍‌, ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍‌ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରୀ ଆକସେସ୍‍ କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‍ ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଶଟି Windows 10 ଡିଭାଇସ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ.

ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହାର୍ଡ୍‌ ଡ୍ରାଇଭ୍‌ରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ.

ସମର୍ଥିତ ଭାଷା

English (United States)ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଖେଳ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ
ରିପୋର୍ଟ୍ ବେଆଇନ ବିଷୟ ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ପାଦ

ଆଇନଗତ ଅଂସପୃକ୍ତି

ଏହି ବିକ୍ରେତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ସେହି ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ସେବାସମୂହ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନକୁ ପାଳନ କରେ