ମୁକ୍ତ
ମୁକ୍ତ
ସିଷ୍ଟମ୍‌ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡିକ

ବିବରଣୀ

A powerful calculator designed for programmers and math lovers. You can do all kinds of conversions and calculations with this calculator including inter-converting between Binary, Octal, Decimal and Hex, with support for 64-bit binary. A full 64-bit binary input panel also makes it easier to type binary, you can also find two's complements using Programmer Calc. Free and no ads.

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ

ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

TPW Studio

ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ

TPW Studio

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

03-09-15

ଆନୁମାନିକ ଆକାର

482.06 KB

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

3 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରିବ

ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‍ ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସର୍ଭର୍‌ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ.

ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଶଟି Windows 10 ଡିଭାଇସ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ.

ପ୍ରବେଶଯୋଗ୍ୟ

ଉତ୍ପାଦ ଡେଭଲପର୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରବେଶଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ, ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ସହଜ କରି.

ସମର୍ଥିତ ଭାଷା

English (United States)
中文(中国)

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ସୂଚନା

Programmer Calc ସମର୍ଥନ

ଅତିରିକ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ

କାରବାରର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ

ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ