ମୁକ୍ତ
ମୁକ୍ତ
ସିଷ୍ଟମ୍‌ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡିକ

ବିବରଣୀ

Note this application only works on following Lumia Smartphones: 1520, 930, 830, 735, 730, 635, 630. In addition WindowsPhone 8.1 must be installed. A simple pedometer, which indicates the activity during the day. These data can also be displayed on a Livetile.

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ

ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

Manolo

କୋପୀରାଇଟ୍

Manuel Münster

ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ

Manolo

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

19-10-15

ଆନୁମାନିକ ଆକାର

3.72 MB

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

3 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରିବ

ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍‌ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯାହା ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍‍ ଡିଭାଇସ୍‍ (HID) ପ୍ରୋଟୋକଲ୍‌‌କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ

ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଶଟି Windows 10 ଡିଭାଇସ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ.

ସମର୍ଥିତ ଭାଷା

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Deutsch (Liechtenstein)
Deutsch (Luxemburg)
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ସୂଚନା

Stepcounter Live ସମର୍ଥନ

ଅତିରିକ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ

କାରବାରର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ

ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ