₹ 2,249.00
₹ 2,249.00

ବିବରଣୀ

Celebrate Kazuma Kiryu's saga with the beautifully remastered Yakuza 3, 4, and 5. With restored content and updated localization in 1080p and 60fps, experiencing the Kamurocho nightlife never looked this good.

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ

ଆପଣ ଏହି ଅନୁଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

SEGA

ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ

Ryu Ga Gotoku Studio

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

28-01-21

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

18 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଏକ Windows 10 PC ପ୍ଲସ୍‌ରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତାହା ପ୍ରବେଶ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ ରହିବେ


ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଖେଳ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ