₹ 3,538.81ଇନ-ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅଫର୍
Xbox ରେ ଅନଲାଇନ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେୟାର୍ କୁ Xbox Live Gold ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ (ଗ୍ରହିତା ପୃଥକ ବିକ୍ରି ହେଲା)।
ଇନ-ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅଫର୍
₹ 3,538.81+
ସଂସ୍କରଣ ଗୁଡିକର ତୁଳନା କରନ୍ତୁ

ବିବରଣୀ

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy is the complete edition of the award-winning Tomb Raider origin games. This collection contains all the definitive edition content from each critically acclaimed prequel title—Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, and Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Follow Lara on her formative journey across the world, starting in Tomb Raider trapped on the shrouded island of Yamatai off the coast of Japan, to the harsh Siberian tundra hiding an immortal secret in Rise of the Tomb Raider, and finally to the mountainous landscape of Peru to uncover a cataclysmic power in Shadow of the Tomb Raider. With all the definitive edition content from each game, this Trilogy promises dozens of hours of breathtaking exploration, challenging puzzle-solving, and survival combat with Lara as she becomes the Tomb Raider she was destined to become.

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ

ଆପଣ ଏହି ଅନୁଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

Square Enix

ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ

Crystal Dynamics and Eidos Montreal

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

17-03-21

ଆନୁମାନିକ ଆକାର

9.97 GB

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

18 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍‌କୁ ସଂଯୋଗ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଘର Xbox One କନସୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍‌ରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରବେଶ ରହିବ.

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ସୂଚନା

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy ସମର୍ଥନ


ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଖେଳ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ