ମୁକ୍ତ
ମୁକ୍ତ
ସିଷ୍ଟମ୍‌ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡିକ

ବିବରଣୀ

Vidmat App the Internet to come up with you can play any videos and music you want to play. Vidmat makes you able to download streamable videos from the Internet. Vidmat also streamable audios from the internet Download video & audio fast and free. Play and Download Video and Music Features Fast and clean UI Easy to Play videos and mp3 file directly from the app. Background video Downloading. Unlimited play any video not restriction. Unlimited play any audios. Simple and user friendly integrated for search video and audio.

ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ଗୁଡିକ

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

ShivSoft

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

12-02-21

ଆନୁମାନିକ ଆକାର

35.8 MB

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

12 ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ


ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରିବ

ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‍ ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ
backgroundMediaPlayback
ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
userNotificationListener

ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଶଟି Windows 10 ଡିଭାଇସ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ.

ସମର୍ଥିତ ଭାଷା

English (United States)


ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ