WWE 2K22 75,000 Virtual Currency Pack for Xbox One
WWE 2K22 75,000 Virtual Currency Pack for Xbox One
₹ 1,498.00
ଏହି ସାମଗ୍ରୀ କୁ ଗୋଟିଏ ଗେମ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ (ପୃଥକ ବିକ୍ରି ହେଲା)।
₹ 1,498.00

ବିବରଣୀ

BUILD A FACTION THAT HITS DIFFERENT This currency pack contains 75,000 in Virtual Currency. Use it to unlock Packs and Contracts in MyFACTION, an all-new mode in WWE 2K22 that lets you collect, manage, and upgrade Superstars, with weekly events and regular updates!

ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

2K

କୋପୀରାଇଟ୍

©2022 Take-Two Interactive Software, Inc. All Rights Reserved. © 2022 WWE. All Rights Reserved.

ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ

Visual Concepts

ରିଲିଜ୍‌ ତାରିଖ

07-03-22

ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ

ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ହୋଇନାହିଁ


ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରୟଗୁଡିକ

ଦର ରେଞ୍ଜ: ₹ ୧୪୬.୦୦ ରୁ ₹ ୩,୩୩୦.୦୦

ସଂସ୍ଥାପନକରଣ

ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର Windows 10 ଡିଭାଇସ୍‌ସମୂହରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ.


ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ

ସାଇନ୍‌ ଇନ୍‌ Microsoft କୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ରିପୋର୍ଟ୍ କରିବାକୁ