ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

A universal media player only for Windows 10 (UWP, PC/Tablet/Phone...), with many unique features! Pure native C++ high performance code. Art Font subtitle, super cool Music Visualization art effects (Music Fireworks), audio/video effects, customizable gestures & UI buttons ... Art Computer Graphics (ACG). App is FREE without function limitation! Added IAP to remove ads as users request, it has nothing to do with app function. Supports subtitle, background music, gesture, MKV... see Features. DLNA/UPnP: (1). Play to devices; (2). Play files on Media Server (API not supported by phone system). Simple & Green. NOTICE Currently it uses simple UI, you can custom panel buttons. Since it's still under development, functions can change (add/remove, FFmpeg DLL may update and change) at any time. And currently I won't add more languages(hard to maintain). This app is just a lite player, I do not write decoder, it uses system(sdk component) and free FFmpeg(unmodifiable, under LGPL) to decode data automatically. I think it should support system player default formats, but I don't know how many does FFmpeg(WinRT) support. It should support most common formats, but it will not support all formats, just try, if not supported, I can do nothing to it. . The target of the app is to show my new tech & features for media playback, not to support as many formats as possible. Thanks. ▶▶▶ Please make sure you have read all the instructions and options in the app, or just ask me by mail. I may not see all the reviews. Thank you very much!!!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Axilesoft

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

© 2015 axilesoft.com , new-tech player experimental project

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

18-11-15

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

25.02 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਵਰਤੋ
ਬਾਹਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਵਰਤੋ
backgroundMediaPlayback

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)
日本語 (日本)
中文(中国)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ACG Player ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ