ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Aircel App features: Prepaid Recharge – Do quick recharges through Internet Banking/Debit Card/Credit Card for your own or a friend’s account. You can also add 4 numbers other than your own number. Main Account Balance- You can now buy product from your MA balance Transaction History – Check your previous Recharge details and VAS services availed Service Request – Raise a Service Request and track status of existing Service Request Manage VAS services – Activate new VAS service Data Balance – Check your Data balance* (available in select circles) Data Loan – Avail loan service in an emergency when you are running out of balance*. (available in select circles) Postpaid You can keep track of your Outstanding Bill Payment, Last Payment made by you and your cumulative outstanding. Transaction History – Check your previous bill details and VAS services availed Service Request – Raise a Service Request and track status of existing Service Request Manage VAS services – Activate new VAS service PUK Code. – Check your Personal Unlocking Key in case you have entered incorrect a SIM Card PIN code. App Exclusive Offers – Get the best data and voice offers exclusively on your Aircel App Notifications – Signup for notifications and stay updated with latest offers. Get New Connection – Buy an Aircel SIM online and get exciting offers. Refer a Friend – Suggest your friends to download Aircel App through SMS/ Email Rate Us if you like Aircel services

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Aircel Ltd

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Aircel Ltd

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

20-01-15

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

3.55 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਧਨ > Backup & manage

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ