₹ 2,174.00ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
₹ 2,174.00+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

When arms industry moves to a high level, there is a need to use its achievements in the most unexpected areas of life. That's why in the future a new entertainment appeared. Car crashing competitions with military trucks demonstrate all novelties of the entertainment industry. This competition suits only for the most desperate daredevils! This is a deathmatch game where you drive an armored truck and bring maximum damage to your rivals by crashing into them, shooting them and even electrocuting them. The more destruction you bring to the hostile trucks, the more points you get! And the more points you have, the more upgrade options await you. The victory algorithm is simple: Select a military truck for battles; Equip it with arms and weapons; Fight and crush all your rivals; Win battles on every location. The competition is furious and costs the lives of the least fortunate fighters. That's why the winner earns everyone's fame and glory.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

Controls improved Interface improved Graphics quality option added

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Behold the breath-taking car combat
  • Modify and upgrade your vehicle
  • Crash into other trucks or use various weaponry — machine guns, missiles, high-voltage generators
  • Visit several different locations to unleash your destructive power

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Teen Games LLC

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

18-04-16

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

640.95 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਵਰਤੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ