₹ 824.00ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
₹ 824.00+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਵਰਣਨ

With a world on the verge of being frozen in ice, hearts unite once more in a sequel to the smash hit RPG series! Picking up two years after the events of their first adventure, Zack and friends find themselves off on another quest, but this time to save the parallel world of Archelio, which is on the verge of being frozen in ice. With a convenient summary of the previous title included, players can jump right into Asdivine Hearts II without having played the first! Utilizing a brand new team system, lead up to six characters into battle, and destroy onslaughts of powerful foes! See the amalgamation of years of RPG-crafting expertise and plug in jewels to boost character parameters as the beloved rubix makes its triumphant return. Upgrade rare weapons to make one's own personal slayer of evil! Dispatch buddies to earn Guild Coins while the party works on their quest! Or simply equip their jewels to learn their skills!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • With a convenient summary of the previous title included, players can jump right into Asdivine Hearts II without having played the first!
  • Utilizing a brand new team system, lead up to six characters into battle, and destroy onslaughts of powerful foes!
  • See the amalgamation of years of RPG-crafting expertise in the most beautiful game in the series to date!
  • Plug in jewels to boost character parameters as the beloved rubix makes its triumphant return!
  • Upgrade rare weapons to make one's own personal slayer of evil!
  • Dispatch buddies to earn Guild Coins while the party works on their quest! Or simply equip their jewels to learn their skills!

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

KEMCO

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

©2016-2018 KEMCO/EXE-CREATE

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

EXE-CREATE

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

21-12-18

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

971.95 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

12 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਰੋਲ ਪਲੇਇੰਗ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ

ਮੁੱਲ ਰੇਂਜ: ₹ ੧੦੯.੦੦ ਤੋਂ ₹ ੨੬੯.੦੦

ਸਥਾਪਨਾ

ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ Xbox One ਕਨਸੋਲ ਅਤੇ Windows 10 PC ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Microsoft ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

日本語 (日本)
English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Asdivine Hearts II ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ