₹ 824.00ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
₹ 824.00+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

A century after the events of Asdivine Dios, peace has finally settled in. That is, until a visitor from another world suddenly shows up proclaiming the entire universe is about to be destroyed. Hearing this, Izayoi sets off in an attempt to reverse this seemingly pronounced fate with a trio of very idiosyncratic spirits as they criss-cross four worlds in search of an answer. But what is the answer they find...? Experience immersive turn-based battles with cooperative attacks and new limit break skills! With all quests, collecting and crafting, the battle arena, and even post-game content, Asdivine Menace comes packed with enough elements to satisfy JRPG-hungry gamers. As Izayoi deepens his bonds of trust with his spirit companions, their fates together move in new and meaningful directions!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Travel the galaxy to bring the truth full circle in an epic fantasy RPG!
  • Experience immersive turn-based battles with cooperative attacks and new limit break skills!

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

KEMCO

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

©2015-2019 KEMCO/EXE-CREATE

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

EXE-CREATE

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

02-08-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

768.13 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

12 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਰੋਲ ਪਲੇਇੰਗ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ

ਮੁੱਲ ਰੇਂਜ: ₹ ੧੦੯.੦੦ ਤੋਂ ₹ ੨੬੯.੦੦

ਸਥਾਪਨਾ

ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ Xbox One ਕਨਸੋਲ ਅਤੇ Windows 10 PC ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Microsoft ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

日本語 (日本)
English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Asdivine Menace ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ