ਫਰੀਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

In Benji Bananas Adventures, everyone's favorite swinging monkey returns for more action in the jungle. This game is packed full of fast action and stories from The Jungle! Note: the mobile version has a lives concept; the desktop version you are looking at now has infinite lives! Join more than 50 million Benji fans who already rave about how much fun Benji Bananas is. To the fans of the original Benji Bananas game, Benji Bananas Adventures offers a familiar game mechanic, but a vastly different experience with over 100 new levels. Benji Bananas Adventures has optional extras available for purchase. They are not necessary to advance in or enjoy the game. Features: ★ Absolutely gorgeous jungle landscapes ★ Jungle, Waterfalls, Hills, etc. ★ Simple to learn but hard to master unique one-button gameplay ★ Feel the joy of flying through the jungle ★ Unlock different game modes and upgrades ★ Animated stories featuring Benji, his girl Bella, and the dangers of the forest Download now and experience the joy of flying along the vines through various environments! If you have any issues with the game, please contact our support at support@tribeflame.com Check out the Benji Bananas website at http://www.benjibananas.com/ Benji Bananas Adventures is developed by Tribeflame Ltd. and published by Benji BananasLtd.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

Initial release. Infinite lives, play as much as you want! Join the 50+ million Benji Bananas players!

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Absolutely gorgeous jungle landscapes
  • Simple to learn but hard to master unique one-button gameplay
  • Feel the joy of flying through the jungle
  • Unlock different game modes and upgrades
  • Animated stories featuring Benji, his girl Bella, and the dangers of the forest

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Benji Bananas

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Copyright (c) 2014 Benji Bananas

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Benji Bananas

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

21-08-14

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

38.69 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

Deutsch (Deutschland)
English (United States)
English (Australia)
English (Canada)
English (United Kingdom)
English (New Zealand)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Svenska (Sverige)
Svenska (Finland)
中文(中国)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ