ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Want to learn more about Bitcoin, Blockchain, Cryptocurrency mining? Download now! In this course, you’ll get to know bitcoin in all its aspects, what is bitcoin, how it works, how to buy bitcoin, how to use bitcoin as an alternative investment. You probably have already heard about the bitcoin phenomena and its inventor Satoshi Nakamoto. Experts say that bitcoin and the technology it uses ,blockchain, may very well be one of the most important inventions of our time, but why? In this bitcoin free course, we will teach you all you need to know about bitcoin and blockchain technology We will start with the very basics :What is bitcoin? What is blockchain? And then we will dig into more advanced fascinating questions and subjects such as: ★ How to buy bitcoin? ★ How to trade bitcoin as an investment alternative? ★ Learn about the most important concepts like cryptocurrency, Ethereum, coinbase, satoshi, localbitcoins, and more. ★ What is bitcoin mining? how to do it myself? ★ Is it possible to get free bitcoins (Yes)? ★ What's Cryptocurrency and learn about other digital coins like ether and litecoin. And more… ★ What is ICO (initial coin offering) ★ Get an updated bitcoin price (BTC) and online quotes ★ Bitcoin Currency calculator (cryptocurrency exchange) to USD, Euro and more. ★ Where can I buy bitcoin or other altcoins? (learn about coinbase, localbitcoins and others) Enter now to the amazing world of the digital currency! Download now! It's 100% Free

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Yoav Fael - YOANNA

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

18-09-17

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

23.82 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Bitcoin, Blockchain and Cryptocurrency Course ਸਹਾਇਤਾ


ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ