ਫਰੀਇਨ-ਐਪ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ
+ ਇਨ-ਐਪ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

The internationally acclaimed WW2 series returns with blood-pumping shooting action, spectacular killcams, and lots of amazing experimental weapons. Become Sergeant Wright and experience a dramatic, life-changing journey in the aftermath of the D-Day invasion. Lead your band of highly trained brothers and use their special abilities in the heat of the battle. Upgrade your weapons, improve your squadmates’ skills and fight against the enemies! EXPERIENCE UNIQUE SQUAD-BASED COMBAT > Utilize your brothers to gain a tactical advantage! > Employ their diverse abilities: Air Strike, Molotov Cocktail, Rocket Blast, Mortar Fire and many more. > Unlock new allies. Upgrade them into seasoned soldiers: damage output, ability cooldown, HP pool, AoE ability damage and more! DIVE INTO EXHILARATING ACTION GAMEPLAY > Smooth cover-based 3rd-person action with free movement. > Various types of missions such as Assault, Sniper, Siege and Stealth. > Impressive killcam zooms. PICK YOUR FAVORITE WEAPON > Unlock new weapons and turn them into the ultimate arsenal with fire rate, recoil, reload speed and clip size upgrades! > Discover the game-changing power of experimental weapons! > Wreak havoc with their cool abilities: triple or infinite bullets, electric discharges and more! ENJOY EYE-CATCHING VISUAL EFFECTS > Stunning indoor and outdoor settings. > Weather and time-of-day variations. > Console-like graphics for a AAA gaming experience. WIN AWESOME REWARDS IN SPECIAL EVENTS > Ladder challenge with gradually more difficult missions for better prizes. > Limited-time events with exclusive drops. _____________________________________________ This app allows you to purchase virtual items within the app. Terms of use: http://www.gameloft.com/conditions

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

Minor bugs fixed

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

 • Utilize your brothers to gain a tactical advantage!
 • Employ their diverse abilities: Air Strike, Molotov Cocktail, Rocket Blast, Mortar Fire and many more.
 • Unlock new allies. Upgrade them into seasoned soldiers: damage output, ability cooldown, HP pool, AoE ability damage and more!
 • Smooth cover-based 3rd-person action with free movement.
 • Various types of missions such as Assault, Sniper, Siege and Stealth.
 • Impressive killcam zooms.
 • Unlock new weapons and turn them into the ultimate arsenal with fire rate, recoil, reload speed and clip size upgrades!
 • Discover the game-changing power of experimental weapons!
 • Wreak havoc with their cool abilities: triple or infinite bullets, electric discharges and more!
 • Stunning indoor and outdoor settings.
 • Weather and time-of-day variations.
 • Console-like graphics for a AAA gaming experience.
 • Ladder challenge with gradually more difficult missions for better prizes.
 • Limited-time events with exclusive drops.

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Gameloft SE

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Brothers in Arms, Gearbox Software, Gameloft trademarked. © 2014 Bromo, LLC. All rights reserved.

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Gameloft SE

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

18-12-14

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

616.32 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

16 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
中文(台灣)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ