ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

You will have a lot of fun while playing this game and you can play everywhere. Your main mission blow up bubbles and collect as many points as you can. How many bubbles will you blow in a shot? Come on it's your turn. You can play it at the home, in the car or whenever you want. All you need to do, download to your phone. Shoot the same color bubbles and raise your level. Each higher level is more difficult and more fun. Acquire new skills and blow more bubbles. This game will tired you and will entertain you. Sometimes you will be forced and sometimes you will win instantly. But you'll have a lot of fun each time. You can play Raccoon Bubble Shoter with any smartphone and you can play anywhere. Fun is in your hands now. Download open, and play. Bubbles Waiting For You This game is very popular among the games of shooting bubbles. You will have a lot of fun and you will have a hard time. No matter how old you are, Raccoon Bubble Shooter is very understandable, you can play easily. This game is an application and ad-free, and completely free. You do not need internet for play because does not contain any ads. And no purchases for in this game. So you do not have to spend money. You reach the goal by shooting the same colors. So with in-game gains, buy new balls. Shoot more bubbles in less time. You will soon become an expert in this game and you will blow up many balloons. Raccoon Bubble Shooter has been played by many people in a short time. You can find this game in game stores and our website. Bubbles waiting for you, come on enjoy the fun!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Casual game

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

08-10-18

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

263.87 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ