ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Business International is derived from The Landlord's Game, which was created by Elizabeth Magie in the United States in 1900's. Business International has been a classic board game for the past century! Business International is a classic family board game beloved by people of all ages. It’s a game of luck, strategy, and people skills. It’s also called as Business Card Game. There are quite a few versions of Business International played around the world Business International is a real-estate board game played between two or six players. Now you as a player can create your Monopoly in the world of International Business! The ultimate magnate! The main objective of the game is to force our opponents into bankruptcy by trading i.e. buying, selling and developing different pieces of property. The game board consists of 40 different spaces containing twenty-eight properties: [twenty-two streets [grouped into eight color groups], four railroads, and two utilities], three Chance spaces, three Community Chest spaces, a Luxury Tax space, an Income Tax space, and the four corner squares: GO, [In] Jail/Just Visiting, Free Parking, and Go to Jail. A player continues to travel around the board until he or she is bankrupt. Bankruptcy results in elimination from the game. The last player remaining on the board is the winner. If a player lands on a Chance or Community Chest space, they draw the top card from the respective deck and follow its instructions. At the beginning of the game, each player is given a fixed amount of play money; the players then moves around the board according to the throw of a pair of dice. Any player who lands on an uncrowned property may buy it, but, if he or she lands on a property owned by another player, rent must be paid to that player, If a player acquires a Business International- that is, If a player owns all the spaces within a color group, he may then build or develop equal houses and hotels on these spaces, generating even more income from opponents who land there must pay that player rent according to the value of the land and any buildings on it. Business International is a real estate trading game that everyone plays for fun and a chance to be a virtual real estate tycoon. But if you've played Business International long enough, you quickly realise that the game offers a lot of wisdom financially and the lessons that can be applied to the real world of finance, trade and investing. Are you really interested in Business International? Are you looking for best online Business International game? Then what are you waiting for ? Hurry Up!!!! Download Business International today. ****Business International Features**** ✔✔ 2, 3, 4, 5 or 6 Player Modes ✔✔ Create Private Room and Invite Friends and Family ✔✔ Play with players across the world ✔✔ Earn more cash by building Houses/Hotels. ✔✔ Classic feel of business ✔✔ Adaptable intelligence with smart AI when playing against computer ✔✔ Play with Local Multiplayer ✔✔ True multiplayer where you can play with real people online in online multiplayer mode. Your opinions matter and we are listening! Rate and let us know what you feel in the Review Section, if you like our game game of Business International. Enjoy Business International, the ultimate board game!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • 2, 3, 4, 5 or 6 Player Modes
  • Create Private Room and Invite Friends and Family
  • Play with players across the world
  • Earn more cash by building Houses/Hotels.
  • Classic feel of business
  • Adaptable intelligence with smart AI when playing against computer
  • Play with Local Multiplayer
  • True multiplayer where you can play with real people online in online multiplayer mode.

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Ironjaw Studios Private Limited

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Copyright @ 2019 Ironjaw Studios Private Limited. All Rights Reserved

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Ironjaw Studios Private Limited

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

02-02-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

154.33 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਇਵ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਹੁੰਚਣ ਯੋਗਤਾ

ਉਤਪਾਦ ਡਿਵੇਲਪਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਐਕਸੈਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ