ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Hello, welcome! You're in the most beautiful moment of the day, namely when we want to prepare a delicious dessert. Everyone loves sweets and this is why we thought it is a good idea to prepare the best cakes. These cookies are made after an excellent recipe and you will definitely love to know her. This cooking game for kids is very nice, you'll be able to cook with us in a very well equipped kitchen. We are happy that you have chosen to help us through this game to prepare cakes and therefore you should know that these cookies are for a party to which you will be invited. If you were paying attention when your mother has prepared cookies for sure you will do well here. This game for girls gives you the opportunity to prove to everyone that you are a very hardworking kid and a very good cook. Pay attention to all the details of this game to be able to prove that you are a responsible child. Follow all instructions of this game. Good luck! - At the beginning of the game you have to go shopping; - You have to buy everything for the recipe; - Now if you have everything you need you can start to prepare the best cakes; - In a large bowl you will need to enter: water, milk, oil, eggs, sugar and flour. Mix well; - The dough is ready and you now need to do various forms; - Enter cookies in the oven; - Wait a few minutes; - Prepares creams; - Decorating cookies; - Choose the most delicious creams; - Garnish with candy; - You made the most delicious cookies; - You're a great cook.

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

zack mmr

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

zack mmr

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

16-04-16

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

28.57 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ