ਫਰੀਇਨ-ਐਪ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ
+ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ-ਔਪ੍ਰਯੋਗ ਖਰੀਦ
ਫਰੀ+
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Design your own dream city on this exotic and tropic island paradise! Looking for a highly addictive city building game with awesome graphics on a tropical island? The City Island: Paradise Sim game is the best escape for you! Your goal is to build a beautiful metropolis on this paridise of islands, just starting with some farm land on an exotic island bay. Build it your way, starting with a little village, adding lots of resorts and buildings and grow your own city island! The City Island: Paradise Sim building game is a free city builder that makes you feel like a mayor of a big city or the resort owner on an island paradise. This game is playable offline and online so you can always play this amazing resort tycoon game with a tropical island twist. City Island: Paradise Sim - Build your own city offline game This highly addictive game is developed by Sparkling Society, well known for its other city building games such as the City Island sim games played by over 75 million players worldwide. When starting Paradice City Island Sim you will start small on an empty island and step by step from a simple town, to a village you will build your own amazing town city and eventually a metropolis. There are different kinds of tropical islands with their own surfaces. However, there are also more challenging islands with snow, desert, wood, and so on. It is very important to keep your citizens happy. When your citizens aren't happy, you will not get the 100% profits of the commercial buildings. - Online & Offline playable - Tropical Paradise setting - Seaside Hotel & Resort game - Your virtual tycoon game - Highly addictive in a good way :) - This farm & building game is playable for the entire family, a real family game - Build your own tropic paradice city island escape - 9 different islands paradises and 200+ buildings and farms to unlock - Awesome graphics - Expand your town along the beaches - Free family game with fun for all ages

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

2.4.2 🔧 Fixed displaying numbers in right to left languages 2.3.5 - Fixed crash when watching video's 2.3.2 - Improved island loading times which were really long on certain computers 2.1.0 - Made a bunch of stability improvements. - Your game will now run a bit smoother than before :)

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • Build a beautiful city on multiple islands!
  • Manage and expand your city, visit other player's islands.
  • If you love village to city island building sims, then you'll love Paradise City Island Sim Town!
  • 9 different islands paradises and 200+ buildings and farms to unlock
  • Expand your town along the beaches
  • Highly addictive in a good way :)
  • Online & Offline playable
  • Build your own tropic paradice city island escape

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Sparkling Society Games B.V.

ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Copyright © 2021, Sparkling Society

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Sparkling Society

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

13-06-17

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

150.12 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਕਲਾਸਿਕਸ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਪਹੁੰਚਣ ਯੋਗਤਾ

ਉਤਪਾਦ ਡਿਵੇਲਪਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਐਕਸੈਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ