ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Clash of Wizards - The best strategy clash of clans game! Lead your army of heroes to victory and raid your enemies' bases. Protect your base from rivals; don't let them lay siege to your base! The war starts now! Discover a world filled with magic. A world where Orcs, Goblins, Undead and Humans are immersed in an endless Battle to take control of the Wizard Clash Royale Arena, the source of all magic. A main tower with a Wizard, some crystals towers and some battle troops are the only defenses you have to clash with your enemies and establish control over the Arena Royale. Deploy your battle troops and cast your spells to defeat enemy battle forces! In Clash of Wizards each battle gives you rewards, gather all type of cards and upgrade them to make the stronger! Get them all and complete your collection! Welcome to the ULTIMATE battle for domination in War of Empires – The Mist. Join your friends, form clans of alliances, and get ready to build your own age! Taking over the kingdom isn’t for the weak. Especially the kingdom is wrapped in dense fogs and mists. Fortify your town base with epic fantasy weaponry, train vast of armies to clash enemies and seize their resources! Come with a plan or leave in cold, foggy night defeat!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

MOBA Games Limited: Sports, Racing

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

24-09-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

38.16 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ