ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

The beauty of Bitcoin is that it provides anyone with a chance to earn free bitcoins. Anyone can use Windows device to earn(mine) Bitcoins and test their luck. CoinMinery is application with lightweight and convenient user interface for bitcoin mining. Professional bitcoin miners use ASIC devices now. With current Bitcoin Difficulty it not easy to find even share on not ASIC devices. So we DON'T RECOMMEND TO USE OUR SOFTWARE FOR PROFESSIONAL AND LONG TIME RUNNING. For this purpose it was limited processing time to 10 minutes. After that time user need to press "Start mining" button again. Mining with CoinMinery turns out to be like a lottery. Just try you luck and don't run it long. Main features: - Avoids the overheads of running a full bitcoin node that requires both great storage and bandwidth for optimal performance - There is no need to worry about passwords, logins, withdrawals, authentication, pool, wallet etc. - New bitcoin address is generated for every new user. Advanced users can changed it. - You remain anonymous apart from your btc address. - Uses solo mining pool. It means that you will be paid if you find a whole block. - If you find a block, 99% of the 12.5BTC + transaction fees get generated directly at your bitcoin addres (1% goes to ckpool development). - Simple total pool statistics and balance. Instruction: 1. Press Start button. Mining has been started. 2. After some time statistics will be ready and you can press Statistics button to view your pool statistic. 3. You can press at any time Balance button to check your balance. 4. Press Stop button. Mining has been stopped. Read more about bitcoin mining and bitcoin transactions here - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining and https://en.bitcoin.it/wiki/Transaction Information how to import bitcoin address with Wif here - https://en.bitcoin.it/wiki/Wallet_import_format, https://en.bitcoin.it/wiki/How_to_import_private_keys You can show your appreciation for CoinMinery and support future development by donating to the following address: 1C5uqnU4MHZMhDCQHxECQQuVpZs6LZooRK

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

SilveOS

ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

SilveOS

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

06-05-16

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

20.24 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਪਹੁੰਚਣ ਯੋਗਤਾ

ਉਤਪਾਦ ਡਿਵੇਲਪਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਐਕਸੈਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ