ਫਰੀ
ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਵਰਣਨ

Your newest addiction comes in 3D! Very easy to play, too hard to master Do not touch other Colors, that is it! 100+ Levels of limitless fun! Color Bump is newest colors block control game. Avoid different type of to Obstacles to win. This Color Ball game is free and easy to play and highly addictive game. The game is one of the best bump games and it’s the most insane free game of 2019. Protect the ball with your finger while it’s moving forward! Beware of hurdles and cross them efficiently to move forward and raise your levels. Play the newest color Ball bump the game for free and entertain yourself when you’re free. The game is very addictive and it’s either not easy or hard, but challenging. You will have to make sure to avoid yourself from obstacles and save your ball while bump forward. In a game, there are different paths and blocks, you need to clear your way to get a higher score using your character movement. There are multiple levels in the color bump game and you need to clear all the ways to reach higher levels. You might play many symmetry and causal one touch games but this is one of the best color bump game where you can entertain yourself with a different attractive environment, challenging paths, different obstacles, and attractive environment. Reach at the highest level of cokor bump smash block and be the top position holder and high scorer. ball control is easy in the bump game but it’s very hard to reach high scores. So stick yourself to get high scores by achieving different levels and avoid obstacles on the way. If you’re looking for the best cokor bump games, so don’t go anywhere, just check this out to feel the real taste. Challenge your friends to play the game to achieve the highest scores. Colorful road blocks are placed on your road to home, some of these road blocks are harmless that you can push away with your blocky car, others that are colored you need to avoid otherwise you ride grinds to stop when it crashes into those color blocks Game Features: - Color Ball is free to play. - One finger control. - Simple and easy control. - Control the game bump and avoid different obstacles. - Multiple unique levels. - One finger control. - Simple interaction and user-friendly. - Easy to learn, hard to master. - Hooked, highly addictive and multiple levels gameplay. - Attractive environment and good graphics. Your newest addiction color bump comes in ! Very simple to play, too laborious to master Do not bit different Color , that's it!

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Racing Sports Games Studio

ਰਿਲੀਜ ਮਿਤੀ

29-04-19

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

23.13 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ


ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ